08 กันยายน 2559 nun
IC.KKU.AC.TH

ic.kku.ac.th

ic.kku.ac.th เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นพร้อมกับระบบจัดการ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับนานาชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสอนทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติทั้งไทย จีน เกาหลี ไตหวัน และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแม่น้ำโขง เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

Concept Design

การออกแบบบเว็บแอพพลิเคชั่น ic.kku.ac.th ทางทีมงานคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้ รวามถึงการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย ดูสบายตา และการเข้ากับการใช้งานของผู้ใช้

 

Color Tone

B2D235 - 535353 - FFFFFF

 

Feature Keyword

เว็บแอปพลิเคชั่น , เว็บไซต์หน่วยงาน

ผลงานที่เกี่ยวข้อง