06 พฤษภาคม 2567 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
ลิงก์ HTML คืออะไร (HTML LINKS)

ลิงก์ HTML เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างของเว็บไซต์ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างหน้าเว็บเพจต่างๆ และให้ผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างหน้าเว็บได้อย่างราบรื่น 

 

นอกจากนี้ ลิงก์ยังมีความสำคัญในการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้เว็บไซต์ได้รับความนิยมในการอ้างอิงและการค้นหาข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น 

 

ดังนั้น การออกแบบและการจัดการลิงก์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองละครับ

 

ลิงก์ HTML คืออะไร

ลิงก์ HTML คือโครงสร้างของภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ที่ใช้ในการสร้างลิงก์หรือเชื่อมโยงระหว่างเอกสารหรือเว็บเพจที่ต่างกันบนอินเทอร์เน็ต 

 

โดยลิงก์ HTML สร้างการเชื่อมต่อระหว่างเนื้อหาโดยการระบุ URL (Uniform Resource Locator) หรือที่อยู่ของเอกสารหรือเพจที่ต้องการเชื่อมโยงไป ซึ่งเมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงก์นั้น จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือเพจที่เชื่อมโยงไปได้โดยตรง 

 

ลิงก์ HTML มักใช้งานในการสร้างเมนูนำทาง เช่น ลิงก์ไปยังหน้าหลัก หรือหน้าสินค้าในเว็บร้านค้าออนไลน์ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้เรียกดูเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างสะดวกสบาย

 

ลิงก์ HTML คุณลักษณะเป้าหมาย

ลิงก์ HTML มีคุณลักษณะเป้าหมายที่สำคัญดังนี้:

 

1. การเชื่อมโยง: ลิงก์ HTML ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาหรือเพจที่ต่างกันได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างสะดวกสบาย

 

2. การนำทาง: ลิงก์ HTML เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมนูนำทางหรือการนำทางภายในเว็บไซต์ เช่น เมนูหลัก, หน้าสินค้า หรือหน้าบทความ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

3. การแบ่งปัน: ลิงก์ HTML ช่วยให้เนื้อหาบนเว็บไซต์สามารถแบ่งปันได้สะดวก เนื่องจากผู้ใช้สามารถคัดลิงก์และแชร์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมลได้โดยง่าย

 

4. การสร้างโครงสร้าง: ลิงก์ HTML เป็นส่วนสำคัญในการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ ทำให้เนื้อหาและเพจต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

 

5. การติดตาม: ลิงก์ HTML สามารถนำมาใช้ในการติดตามการคลิกหรือการใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้

 

ดังนั้น ลิงก์ HTML เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการนำทางในเว็บไซต์ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแบ่งปันและการเชื่อมโยงข้อมูล

 

HTML Links - Hyperlinks

ลิงก์ HTML คือไฮเปอร์ลิงก์

 

 • เราสามารถคลิกลิงก์และข้ามไปยังเอกสารอื่นได้

 • เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปเหนือลิงก์ ลูกศรของเมาส์จะกลายเป็นรูปมือเล็กๆ

 

หมายเหตุ: ลิงก์ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความ ลิงก์อาจเป็นรูปภาพหรือองค์ประกอบ HTML อื่นๆ ก็ได้!

 

HTML Links - Syntax

แท็ก HTML <a> กำหนดไฮเปอร์ลิงก์ มี syntax ดังต่อไปนี้:

 

<a href="url">link text</a>

 

 • คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดขององค์ประกอบ <a> คือแอตทริบิวต์ href ซึ่งระบุปลายทางของลิงก์

 • ข้อความลิงก์เป็นส่วนที่ผู้อ่านจะมองเห็นได้

 • การคลิกที่ข้อความลิงก์จะส่งผู้อ่านไปยังที่อยู่ URL ที่ระบุ

 

เคล็ดลับ: แน่นอนว่าลิงก์สามารถจัดสไตล์ด้วย CSS เพื่อให้ดูใหม่!

 

HTML Links - The target Attribute

ตามค่าเริ่มต้น หน้าที่เชื่อมโยงจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนแปลง เราต้องระบุเป้าหมายอื่นสำหรับลิงก์ คุณลักษณะเป้าหมายระบุตำแหน่งที่จะเปิดเอกสารที่เชื่อมโยง

 

คุณลักษณะเป้าหมายสามารถมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

 • _self - ค่าเริ่มต้น เปิดเอกสารในหน้าต่าง/แท็บเดียวกับที่คลิก

 • _blank - เปิดเอกสารในหน้าต่างหรือแท็บใหม่

 • _parent - เปิดเอกสารในเฟรมหลัก

 • _top - เปิดเอกสารแบบเต็มหน้าต่าง

 

Absolute URLs vs. Relative URLs

ทั้งสองตัวอย่างข้างต้นใช้ URL แบบเต็ม (ที่อยู่เว็บแบบเต็ม) ในแอตทริบิวต์ href

 

ลิงก์ท้องถิ่น (ลิงก์ไปยังหน้าภายในเว็บไซต์เดียวกัน) ถูกระบุด้วย URL ที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่มีส่วน "https://www"):

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง: 

<h2>Absolute URLs</h2>

<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>

<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

 

<h2>Relative URLs</h2>

<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>

<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>

 

HTML Links - Use an Image as a Link

หากต้องการใช้รูปภาพเป็นลิงก์ เพียงใส่แท็ก <img> ไว้ในแท็ก <a>:

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

<a href="default.asp">

<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">

</a>

 

Link to an Email Address

ใช้ mailto: ภายในแอตทริบิวต์ href เพื่อสร้างลิงก์ที่เปิดโปรแกรมอีเมลของผู้ใช้ (เพื่อให้พวกเขาส่งอีเมลใหม่):

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง:

<a href="mailto:[email protected]">Send email</a>

 

Button as a Link

หากต้องการใช้ปุ่ม HTML เป็นลิงก์ เราต้องเพิ่มโค้ด JavaScript บางส่วน

 

JavaScript ช่วยให้เราระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในบางเหตุการณ์ เช่น การคลิกปุ่ม:

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง:

<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>

 

Link Titles

แอตทริบิวต์ title ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ ข้อมูลส่วนใหญ่มักแสดงเป็นข้อความคำแนะนำเครื่องมือเมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือองค์ประกอบ

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง:

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

 

สรุป

 • ใช้องค์ประกอบ <a> เพื่อกำหนดลิงก์

 • ใช้แอตทริบิวต์ href เพื่อกำหนดที่อยู่ลิงก์

 • ใช้แอตทริบิวต์เป้าหมายเพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะเปิดเอกสารที่เชื่อมโยง

 • ใช้องค์ประกอบ <img> (ภายใน <a>) เพื่อใช้รูปภาพเป็นลิงก์

 • ใช้รูปแบบ mailto: ภายในแอตทริบิวต์ href เพื่อสร้างลิงก์ที่เปิดโปรแกรมอีเมลของผู้ใช้

 

 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม w3schools