เพิ่มสินค้าในตลาดออนไลน์สินค้ากับ AMAZON

Amazon :  marketplace ธุรกิจออนไลน์ดังไกลถึงต่างประเทศ นำหน้าธุรกิจไปพร้อมกับ amazon.com ด้วยฐานลูกค้า 244 ล้านคน เหล่านักขาย ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาด! Amazon น้องใหม่ที่มาแรง ด้วยหลากหลายเหตุผลที่เอื้อให้ผู้ขายหน้าใหม่และหน้าเก่าสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาอย่างเข้าอกเข้าใจ seller แล้วฉันจะเริ่มขายสินค้าอย่างไรใน Amazon Marketplace แห่งนี้ ?

ข้อมูลที่เตรียมตัวสำหรับสมัคร
- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย (บัตรจริงเท่านั้น)
- สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ มีทั้งด้านหน้า/ด้านหลัง ต้องเป็นแบบสีเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาเป็นภาพขาวดำได้ และเอกสารจะต้องไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นไฟล์ ควรรวมหน้าเอกสารให้เป็นหนึ่งไฟล์เพื่ออัปโหลดบน Seller Central)
- วันเกิดในบัตรประชาชนต้องตรงกับการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร
- เอกสารประจำตัวต้องมีภาษาเดียวเท่านั้น
- ตรวจสอบลายมือชื่อในสำเนาหนังสือเดินทางให้ชัดเจน
- ไฟล์ที่ใช้ได้คือ .png, .tiff, .jpg, .jpeg , .pdf ห้ามใส่อักษรพิเศษในชื่อไฟล์ และเอกสารต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 เมกะไบท์