08 กันยายน 2559 nun
DH.KKU.AC.TH

dh.kku.ac.th
เว็บแอปพลิเคชั่นที่มีระบบจัดการบุคลากรภายในของกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (Khon Kaen University - Digital Humanities Research Group : KKU-DHRG) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย ไม่ซ้ำซ้อน ด้วยระบบที่ออกมาเพื่อให้ใช้งานง่าย และสามารถทำงานได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 

 

Concept Design
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่น dh.kku.ac.th เว็บไซต์การศึกษาของกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (Khon Kaen University - Digital Humanities Research Group : KKU-DHRG) ผลงานจาก Wynnsoft Sulotion เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ถูกออกแบบดีไซน์จากนักออกแบบระดับมืออาชีพ ภายในเว็บไซต์ถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปภาพที่สื่อให้เห็นถึงระบบการศึกษา มีการเว้นพื้นที่ว่างให้ดูสะอาดตาอ่านง่าย แบบรูปแบบของตัวอักษรการจัดกรอบข้อความอธิบายได้อย่างชัดเจน มีการนำสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบร่วมด้วย ทำให้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นขึ้นมา

 

Color Tone
A73B24 - F3F3F3

 

Feature Keyword
เว็บแอปพลิเคชั่น , เว็บไซต์หน่วยงาน

 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง