15 กันยายน 2561 Application Mobile Application Smartphone iOS Android
MOBILE APPLICATION แบ่งได้กี่ประเภท


เพราะโมบายล์แอปพลิเคชั่นที่เราได้ใช้งานกันอยู่ในทุกขณะในตอนนี้นั้น ถือว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างสำเร็จลุล่วงและเกินกว่าที่ใครหลายคนอาจจะได้คาดการณ์เอาไว้ แต่เมื่อสิ่งนี้เข้ามาช่วยเปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นบุคคลที่ก้าวล้ำเทคโนโลยีมากขึ้น นักพัฒนาก็ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อที่จะทำให้แอปพลิเคชั่นตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานมากที่สุดและครองใจผู้ใช้งาน เพื่อหวังว่าจะเกิดผลกำไรต่อเนื่องกับธุรกิจภายในอนาคต

ความหมายของแอปพลิเคชั่นนั้นหลายท่านอาจได้ทราบจากบทความที่ผ่านมาแล้ว สำหรับบทความนี้จะพามารู้จักกับประเภทของ Application ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดเป็นความรู้อย่างสูงสุด และประเภทของ Mobile application นั้นแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ Native Application, Hybrid Application และ Web Application

Native Application
Application ที่ถูกพัฒนามาด้วย Library (ไลบรารี่) หรือ SDK (เอส ดี เค) เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น ของ OS Mobile (โอ เอส โมบายล์) โดยเฉพาะ อาทิ Android (แอนดรอยด์) ใช้ Android SDK, IOS ใช้ Objective c, Windows Phone ใช้ C# เป็นต้น

Hybrid Application
Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้สามารถ รันบนระบบปฏิบัติการได้ทุก OS โดยใช้ Framework เข้าช่วย เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ

Web Application
Application ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Browser สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น และผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็วตํ่าได้อีกด้วย

สำหรับการประยุกต์ใช้ Mobile Application นั้นจะมีการประยุกต์เพื่อให้เข้าธุรกิจและองค์กรทั้งหลายที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความสะดวกในการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด
- Mobile Application for Real Estate : เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า การจอง การขาย เป็นต้น
- Mobile Application for Tourism : เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม บริษัททัวร์ สามารถดูข้อมูลการจองที่พัก รวมไปถึงกลุ่ม MICE ที่สามารถจัดทำระบบการลงทะเบียน การชำระเงิน ข้อมูลการประชุม สัมมนา นิทรรศการ
- Mobile Application for Reataurant : เกี่ยวกับภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นการนำเสนอเมนูอาหารในรูปแบบที่ทันสมัย เข้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
- Mobile Application for Retail or Wholesale : เกี่ยวกับการขายสินค้า บริการ ในรูปแบบขายปลีกและส่ง หรือการขายผ่านตัวแทน พนักงานขาย เป็นต้น
- Mobile Application for Education : เกี่ยวกับการศึกษา สถาบันการศึกษา หอสมุด ศูนย์ฝึกอบรม การจัดทำสื่อการสอน เป็นต้น
- Learning Management System Mobile Application for Healthcare : เกี่ยวกับทางการแพทย์ สาธารณสุข การให้คำปรึกษาทางไกล
- Mobile Application for Logistics, Mobile Application for Government : เกี่ยวกับการนำเสนอหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและน่าติดตามมากขึ้น

 


 

 

 

ที่มา : suhainee.sites.google