06 กันยายน 2559
ทำการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อ SOCIAL MEDIA

ทำการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media

    ในโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสมาทโฟนและสื่อ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะตื่นนอนตอนเช้า หรือจนกระทั่งเข้านอน อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง

    Social Media คืออะไร Social ในที่นี้ก็คือ สังคม หมายถึงสังคมออนไลน์ และ Media ในที่นี้ก็คือ สื่อ หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว และบทความ ซึ่งหากนำมารวมกันให้เกิดเป็นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะมีการเขียนเล่าเรื่องราว มีทั้ง เนื้อหา ข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์ ประสบการณ์ที่เคยได้พบมา รวมไปถึงบทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้ได้สื่อสารออกมาให้คนในโลกออนไลน์ได้เห็นนั่นเอง หรือพบเจอเรื่องราวที่น่าสนใจจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ซึ่งในปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

    ซึ่งปัจจุบัน Social Media ได้เข้ามามีอิทธิพลกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก และในทางกลับกัน ก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าใช้ช่องทางสื่อ Social Media เพื่อทำการตลาดออนไลน์ หรือเรียกว่า ขายของออนไลน์ และรวมไปถึงการโปรโมทร้านค้าของตนอีกด้วย

    การตลาดออนไลน์ คือ การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website, Social Media (Facebook, Instagram, Line, twitter) โดยการทำโฆษณาเพื่อเผยแพร่สินค้าและบริการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเกิดการซื้อสินค้าและบริการในที่สุด

    การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย