22 พฤศจิกายน 2566 nun
FACEBOOK.COM/BANPATTHANAKANDEKMHK

BanpatthanakandekMHK
ทางเราได้การโปรโมทและเผยแพร่โพสต์ BanpatthanakandekMHK บ้านพัฒนาการเด็ก มหาสารคาม รับกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น พูดช้า LD ปรับอารมณ์พฤติกรรม เด็กที่มีพัฒนาการช้าไม่สมวัย และ เนอสเซอรี่เด็กทั่วไป

 

ลักษณะเพจ
เป็นการใช้ลักษณะเฉพาะและโครงสร้างของเฟซบุ๊กที่มีการกำหนดไว้ให้อยู่ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มโพสต์และโปรโมทโพสต์ และรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจได้ตามที่ต้องการ ซึ่งโพสต์นั้นจะเข้าถึงตามกลุ่มหมายที่ได้เลือกทำการโฆษณาและโปรโมทเอาไว้ตามที่ได้ตกลง และภาพที่ใช้ลงในแต่ละโพสต์มีความจำเป็นต้องประกอบและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการโพสต์ด้วย โดยเนื้อหาของข้อความเหล่านั้นต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคได้

ผลงานที่เกี่ยวข้อง