02 มีนาคม 2566 nun
THAILANDGOAT.COM

Thailandgoat.com

เว็บไซต์ของ Thailandgoat.com เป็นเว็บไซต์สำหรับขึ้นทะเบียนแพะออนไลน์ และเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งตัวเว็บไซต์จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแพะออนไลน์ เช่น การออกใบรับรองพันธุ์ประวัติชัดเจน, การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ, การตรวจสอบประวัติแพะ และการสมัครสมาชิกเพื่อขึ้นทะเบียนหรือซื้อขายแพะ

 

Concept Design
thailandgoat.com ถูกออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงตอบโจทย์ด้านการใช้งาน เรียบง่าย และสวยงาม สอดคล้องกับ Concept ของเว็บไซต์ มีการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน สีสันสวยงาม และถูกหลัก SEO ของ Google อีกด้วย

 

Color Tone
a81934 - ffffff

 

Feature Keyword
เว็บไซต์บริการ, เว็บไซต์ธุรกิจ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง