07 กรกฎาคม 2561 nun
WWW.FACEBOOK.COM/ROBINSONLIFESTYLEKANCHANABURI

Robinson Lifestyle Kanchanaburi
การโปรโมทและเผยแพร่โพสต์ Fanpage Facebook ของ Robinson สาขา Lifestyle Kanchanaburi เป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของสินค้าและการบริการต่างๆ อาทิ โปรโมชั่นพิเศษ สินค้าลดราคา สินค้า Sales ตามช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแนวทางและรูปแบบ จุดประสงค์ของแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงโพสต์และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Robinson สาขา Lifestyle Kanchanaburi เพื่อให้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ

 

ลักษณะเพจ
เป็นการใช้ลักษณะเฉพาะและโครงสร้างของเฟซบุ๊กที่มีการกำหนดไว้ให้อยู่ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มโพสต์และโปรโมทโพสต์ และรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าได้ตามที่ต้องการ ซึ่งโพสต์นั้นจะเข้าถึงตามกลุ่มเาหมายที่ได้เลือกทำการโฆษณาและโปรดมทเอาไว้ตามที่ได้ตกลง และภาพที่ใช้ลงในแต่ละโพสต์มีความจำเป็นต้องประกอบและสอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการโพสต์ด้วย โดยเนื้อหาของข้อความเหล่านั้นต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคได้

ผลงานที่เกี่ยวข้อง