บทความใหม่

02 มิถุนายน 2560 Supansa facebook Twitter YouTube Email Marketing E-book Video

เกร็ดความสำเร็จของ Email Marketing

ในปัจจุบันนี้มีการตลาดออนไลน์มากมายหลายรูปแบบ และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะได้รับการพัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, หรือแม้แต่เว็บฯ แชร์วิดีโออย่าง Youtube ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมาก

5 ขั้นตอนการเริ่มต้น ทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ คือ การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website, Social Media (Facebook, Instagram, Line, twitter) โดยการทำโฆษณาเพื่อเผยแพร่สินค้าและบริการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเกิดค

01 มิถุนายน 2560 Blog website Weblog

Blog กับ Website คืออะไรมีความแตกต่างกันอย่างไร

บล็อก (Blog) คือเว็บไซด์รูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ หรือ บันทึกส่วนตัว ส่วนเว็บไซต์ (Website) คือหน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์

01 มิถุนายน 2560 Supansa โดนเมนเนม Google Yahoo MSN Search Engine Domain

ประเภทของ Domain Name

โดนเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจ

หลักในการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับหน้าเว็บไซต์

งานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารู้จักใช้สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือวรรณะเย็น เราจะ สามารถควบคุม และสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืน งดงามได้ง่ายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลต่อ มวลปริมาตร และช่องว่าง สีมีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความกลมกลืน หรือขัดแย้งกัน

การตลาดออนไลน์ สำคัญยังไง

ารตลาดออนไลน์ สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

31 พฤษภาคม 2560 Spam Mail Chain Mail Mail

spam mail และ chain mail คืออะไร

ลักษณะของ mail ที่สร้างความเสียหายแก่เครือข่ายอินเตอร์เนต และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้อินเตอร์เนตนั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้สองประเภท คือ Spam Mail หรือจดหมายลูกโซ่ และ Chain Mail หรือการโจมตีด้วย Email

ประโยชน์ของเว็บไซต์ที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำ ?

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อินเทอร์เน็ตไร้สาย จนกระทั่งรวมไปถึงเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุด ทำให้บริษัท องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอก