01 กุมภาพันธ์ 2563 nun
SRINAGARINDEXCELLENCELAB.COM

Srinagarindexcellencelab.kku.ac.th
เว็บไซต์ของ Srinagarindexcellencelab.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งเน้นการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แก่ผู้รับบริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ให้ผลการตรวจที่น่าเชื่อถือ ด้วยมาตรฐานระดับสากล (ISO 15189-90) พร้อมด้วยการบริการที่เป็นเลิศทางการตรวจในระดับชีวโมเลกุลทางการแพทย์ มุ่งเน้นการบริการตรวจวินิจฉัย และติดตามการรักษาทางการแพทย์ในระดับชีวโมเลกุล อีกทั้งยังให้บริการด้วยระบบ TOTAL LAB AUTOMATION และ REALTIME PCR(POCT) ที่ทันสมัยอีกด้วย

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Srinagarindexcellencelab.kku.ac.th เป็นการนำเสนอเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลัก มีการออกแบบเว็บไซต์ที่ให้ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และไม่ซับซ้อน มีการใช้สีฟ้า เป็นหลักในการออกแบบ เพื่อให้รู้สึกถึงความสงบ สุภาพ ความสง่างามและยังเน้นให้รายละเอียดการบริการมีความเด่นชัด

 

Color Tone
2eadee - a1ce61

 

Feature Keyword
บริการตรวจวินิจฉัย, ชีวโมเลกุล 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง