26 พฤศจิกายน 2564 Am
PATHO.MD.KKU.AC.TH

Patho.md.kku.ac.th

เว็บไซต์ของ Patho.md.kku.ac.th เป็นเว็บไซต์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวเว็บไซต์เน้นนำเสนอข้อมูลของภาควิชาฯ บริการด้านต่างๆ บรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในโดยการเสริมระบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การเงิน/สลิปเงินเดือน และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้หากเข้าไปภายในเว็บไซต์แล้วต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยก็ทำได้ทันที

 

Concept Design
เว็บไซต์ของ Patho.md.kku.ac.th ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ซับซ้อน การออกแบบที่ราบเรียบแต่เน้นการใช้งานเป็นหลัก แต่นำเสนอข้อมูลได้ครบครัน สีสันถูกออกแบบมาให้เข้ากับสีประจำภาควิชาฯ ได้อย่างลงตัว

 

Color Tone
29921b - ffffff

 

Feature Keyword
เว็บไซต์องค์กร

ผลงานที่เกี่ยวข้อง