03 กรกฎาคม 2563 nun
HS.KKU.AC.TH/ENGLISH/

Hs.kku.ac.th/english/
เว็บไซต์ของ Hs.kku.ac.th/english/ เป็นเว็บไซต์ทางคณะมนุษย์ภาคภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสาร และเข้าถึงง่ายกับทางนักศึกษา ตัวเว็บไซต์สามารถแจ้งข่าวสารให้แก่นักศึกษา และตารางการเรียนการสอนของอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ, ภาคชั้นเรียนแต่ละการศึกษา ตัวเว็บไซต์ยังสามารถดึงตารางกิจกรรมจากกูลเกิลเพื่อให้ผู้ดูระบบสามารถแก้ไขได้จากทางกูลเกิล

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Hs.kku.ac.th/english/ ป็นการนำเสนอที่อิงกับตัวเว็บไซต์หลักของทางคณะมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนำมาปรับการใช้งานให้ตรงตามจุดประสงค์ในการเข้าถึงนักศึกษาง่ายขึ้น

 

Color Tone
695046 - fb6830

 

Feature Keyword
ภาษาอังกฤษ, คณะมนุษย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ, ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง