03 กรกฎาคม 2563 nun
BERHORO.COM

Berhoro.com
เว็บไซต์ของ Berhoro.com เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมมงคล เบอร์ที่มีความหมายดีๆ มากกว่า 30,000 โดยเป็นพลงงานแห่งตัวเลข เบอร์มงคลแห่งชีวิต ได้คัดสรรค์ความหมายของตัวเลขในเบอร์ให้มงคล เพื่อเสริมกับบุคคลิก หน้าที่การงาน โชคลาภเงินทอง รูปแบบของเว็บไซต์จะออกแบบมาเพื่อใช้งานตามความต้องการของลูกค้า ตัวเว็บไซต์สามารถค้นหาความหมายของเบอร์ และมีเกรดแต่ละเบอร์เพื่อให้ทางลูกค้าได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อ

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Berhoro.com เป็นการนำเสนอเพื่อเน้นการใช้งานของตัวผู้ใช้งานเป็นหลักและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เพื่องานต่อการตัดสินใจมากขึ้นมีการใช้สีที่ให้ความรู้สึกมีพลัง เสริมความมงคลอีกด้วย

 

Color Tone
c7a157 - ffffff

 

Feature Keyword
เบอร์มงคล, เบอร์ความหมายดี, เลขมงคล

ผลงานที่เกี่ยวข้อง