19 มิถุนายน 2567 pvbenz
โครงสร้างเว็บไซต์ (เบื้องต้น)

โครงสร้างเว็บไซต์ (เบื้องต้น) เป็นการจัดการข้อมูล รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ ว่าเราจะแสดงข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้หน้าไหนอะไรยังบ้าง เช่น หน้าเว็บไซต์มีทั้งหมดกี่หน้า แต่ละหน้ามีรายละเอียด ข้อมูลและมีการเชื่อมโยงแต่ละหน้ายังไง ส่วนมากจะออกแบบโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ ประเภทเว็บไซต์ ขนาดข้อมูล รวมไปถึงการจัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด

โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบใหญ่ ๆ 

1.แบบเรียงลำดับ 

-เป็นโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีการจัดลำดับการลิงค์ข้อมูลแต่ละหน้าเป็นแบบลำดับ ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่เนื้อหาแบบเส้นตรง มีปุ่มเดินหน้า-ถอยหลัง ในการกำหนดทิศทางส่วนมากใช้กับบริษัทขนาดเล็ก 

2.แบบลำดับขั้น 

-เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงสร้างที่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี มีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนก็จะมีการนำเสนอรายละเอียดย่อย ๆ โดยมีจุดร่วมจุดเดียวกัน 

3.แบบตาราง

-เป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นให้ผู้ใช้ โดยเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าหากัน นิยมใช้ในปัจจุบันเพราะสะดวกและทันสมัย เข้าสู่หน้าเนื้อหาหรือเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 

4.แบบใยแมงมุม

-เป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด เพราะทุกหน้าเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือก ว่าจะเข้าไปที่ไหนตรงไหน

รูปแบบเว็บไซต์จะมี 2 แบบหลัก ๆ

1.Static Website เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML ธรรมดา มีขนาดเล็กnหน้าเพจไม่เยอะ เปลี่ยนข้อมูลไม่บ่อย 

2.Dynamic Website เป็นเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทข้อมูลบ่อย ๆ ข้อมูลเยอะ มีระบบหลังบ้านไว้อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ 

เคล็ดลับเพิ่มเติม 

-เว็บเพจ (Webpage) คือ หน้าข้อมูลต่าง ๆ เป็นการแสดงผลในรูปแบบของเว็บเพียงหน้าเดียวเท่านั้น 
-เว็บไซต์ (Website) คือการนำเว็บเพจ หลาย ๆ หน้ามาประกอบกัน
-โฮมเพจ (Homepage) คือหน้าแรกของเว็บไซต์ จะรวมเมนูเนื้อหาต่าง ๆ ไว้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าออกแบบดี จัดระเบียบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น คนก็อยากเข้าใช้เว็บไซต์มากขึ้น 

ส่วนประกอบของเว็บเพจ มี 3 ส่วนหลัก ๆ

-ส่วนหัว (Header) เป็นส่วนที่อยู่บนสุด และเป็นส่วนที่สำคัญสุดของหน้า ต้องมี

  • โลโก้ เพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 
  • ชื่อเว็บไซต์ 
  • เมนูหลักหรือลิงค์ (ที่เชื่อมไปยังหน้าหรือเนื้อหาต่าง ๆ )

-ส่วนเนื้อหา (Body) ส่วนที่อยู่ตรงกลางของเพจ ใช้แสดงเนื้อหา ข้อมูล จะใส่พวก ตาราง วิดิโอ รูป ฯลฯ แต่ควรแสดงเนื้อหาที่สำคัญไว้บนสุด ใช้อักษรที่อ่านง่าย จัดวางให้เป็นระเบียบ

-ส่วนท้าย (Footer) เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุด จริง ๆ จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่มีจะดีมากว่า เอาไว้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หน้าสำคัญ ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ ฯลฯ

การออกแบบเว็บไซต์ 

-ปัจจุบันมีความหลากหลายมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้างของแต่ละองค์กร บริษัท
-ออกแบบเว็บไซต์ให้เรียบง่าย เข้าใจง่าย  เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เช่น เมื่อผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์แล้วรู้สึกสบายตา รูปภาพ ตัวอักษร ไม่เยอะเกินไป ไม่รบกวนสายตา 
-สร้างความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการจดจำ เช่น การสร้างไอคอน โลโก้ 
-เมนูหรือ Navigation ที่ใช้งานง่าย มีป้ายบอกทางให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่าง ๆ หรือบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าไหนและเมนูนำทาง ควรอยู่ในจุดที่หาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
-คุณภาพเว็บไซต์ เป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้น ๆ เพราะจะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูป เนื้อหา สีสัน ฯลฯ ก็นับว่าเป็นคุณภาพ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ 
-ความถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ ความถูกต้องของเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สับสน มีประโยชน์ มีการอัพเดทและทันสมัยอยู่เสมอ จะทำให้เว็บไซต์เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
-ความทันสมัยและความสะดวก การออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากับทุก แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เข้าผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกเป็นการทำ Responsive
-Call To Action ช่องทางการติดต่อ เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์ ไลน์ไอดี ฯลฯ หรือแบบฟอร์มการติดต่อ คือให้ผู้สามารถติดต่อได้จริงเมื่อมีปัญหา และต้องติดต่อง่ายและสะดวก 
-การเลือกใช้สี ฟอนต์ รูปภาพ บ่งบอกอารมณ์และ Mood and Tone ที่เข้ากับบริษัทหรืองค์กร 
คล้ายๆ แบบสีประจำเว็บไซต์ ฟอนต์ รูป เมื่อผู้ใช้เห็นแล้ว สามารถนึกออกได้เลยว่าคือรูปแนวนี้ ฟอนต์นี้  สีของเว็บไซต์นี้ คือเว็บไหน
-การกำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่จะนำเสนอ จัดกลุ่มเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ และส่งผลดีกับ SEO 
ระบุเป้าหมาย อะไรคือสิ่งที่ต้องการจากการทำเว็บไซต์ เช่น การเล่าเรื่อง ประสบการณ์ การสื่อสาร บริการ ฯลฯ เป้าหมายจะช่วยให้ระบุ หัวข้อ และประเด็น เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง รู้ขอบเขตข้อมูลที่ต้องค้นหา รู้จุดเด่นจุดด้อย ไม่หลงทางไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง

รู้จักผู้เข้าเว็บไซต์
-ผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมายคือใคร 
-ปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้คืออะไร 
-ทำไมถึงต้องการข้อมูลหรืออะไรบางอย่างจากเว็บเรา 
-สินค้าหรือบริการอื่นที่ผู้ใช้ ใช้อยู่มีอะไรบ้าง
เมื่อเรารู้จักผู้ใช้หรือลูกค้า ก็จะกำหนดรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละหน้า ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อรู้จักลูกค้าและระบุเป้าหมายได้ จะสามารถกพหนดได้ว่าแต่ละหน้ามีหัวข้ออะไร มีเนื้อหาแบบไหน แบบเจาะจงกลุ่มลูกค้าได้ 
-เชื่อมโยงเว็บเพจ (Internal Link) จะทำให้เห็นภาพว่า ผู้ใช้จะเดินทางไปดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ ได้อย่างไร เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น

หลักการออกแบบ Internal Link เบื้องต้น

-เข้าถึงง่าย ควรออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใช้เว็บเพจสำคัญได้สะดวกรวดเร็ว เว็บเพจที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย เช่น หน้าโปรโมชั่น ที่อยากนำเสนอเป็นพิเศษ เมื่อเข้าถึงหน้าเว็บได้อย่างสะดวก โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายย่อมสูงขึ้นตาม 

-จัดกลุ่มเนื้อหา (Category) ควรแบ่งกลุ่มเนื้อหา เป็นหมวดหมู่ แล้วเชื่อมโยงเนื้อหาในหมวดหมู่เดียวกันเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าเว็บไซต์มีหมวดหมู่อะไรบ้าง และสามารถเข้าถึงหมวดหมู่นั้น ได้ง่าย ๆ และการสร้างหมวดหมู๋ ยังดีต่อ SEO ด้วย เพราะเหมือนเป็นเส้นทางหลัก ช่วยให้ Search Engine เข้าไปเก็บข้อมูลทำให้ Google เข้าใจง่ายว่า เว็บไซต์เราเกี่ยวข้องกับอะไร 

เมื่อทำตามหลักหาร ก็จะได้เว็บไซต์ที่เป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา 

SiteMap 

จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

  • Sitemap.html มีไว้สำหรับเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ 
  • Sitemap.xml มีไว้สำหรับ Google Bot ที่จะเข้ามาเก็บข้อมูล ส่งผลดีสำหรับเว็บไซต์ที่ทำ SEO 

ข้อดีของการทำ Sitemap 
-Algorithm ของการจัดอันดับเว็บไซต์จาก Google ให้ความสำคัญกับการทำ sitemap ถ้าทำออกมาดี จะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับคะแนน SEO และจัดอันดับเว็บไซต์ให้สูงขึ้นดีขึ้น 
-การทำ sitemap จะช่วยให้ Google Bot ที่เข้ามาเก็บข้อมูลภายในเว็บไวต์ ทำความเข้าใจเว็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
-ช่วยให้ผู้ใช้ท่อไปในเว็บไซต์ ได้อย่างไม่รู้สึกติดขัดหรือหลงทาง 

โครงสร้าง URL

ออกแบบ URL ให้เป็นระบบ มีการลิงค์เนื้อหาของแต่ละหน้าที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการ Redirect URL ของหน้าที่เนื้อหาคล้ายกันหรือไม่ต้องการใช้งาน

Breadcrumbs

จะแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ใช้อยูู่จุดไหน ภายในเว็บไซต์ รวมทั้งยังบอกตำแหน่งก่อนหน้าที่จะลิงค์มา

สรุป

การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น เป็นเพียงข้อมูลและพื้นฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการทำเว็บไซต์ ของบริษัทหรือองค์กร สามารถนำไปปรับใช้ได้ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างรายได้ด้วยเว็บไซต์ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้องค์กรเติบโตได้ 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม