25 ธันวาคม 2561 nun
UPDATE เทรนด์ธุรกิจปี 2019


เทรนด์ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่จะถึงนี้อาจมีความหลังพื้นเพมาจากปี 2018 เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจในปี 2019 อาจจะต้องนำพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไปปรับใช้ เพื่อให้อนาคตนั้นธุรกิจของท่านมีรูปแบบและความน่าสนใจที่เป็นไปได้มากที่สุด สำหรับเทรนด์ของการทำธุรกิจในปีหน้านั้นจะมีอะไรบ้าง ต้องมาติดตามกันเลย

Content
เพราะเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการทำ Content มากขึ้น ทั้งเกี่ยวกับการตลาด หรือการเพิ่มโปรโมชั่น อีกทั้งคอนเทนต์ ยังมีหลากหลายรูปแบบที่ดึงให้ความสนใจ และทำให้ลูกค้าสนใจได้มากขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบใดก็ตาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ Content ในการทำการตลาดมากขึ้นนั่นเอง และเป็นไปได้ว่าในปี 2019 จะเป็นการเน้นในเรื่องของ “Purpose” ประสบการณ์ ความตรงไปตรงมาในการนำเสนอ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความสนใจและให้ความสนใจในคอนเทนต์ที่มีรูปแบบลักษณะนี้มากขึ้น อีกทั้งลูกค้าจะให้ความสนใจในส่วนของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากขึ้นอีกเช่นกัน และ “Imperfectionist” ในแบรนด์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์และตัวตน โดยที่ไม่สนใจในความเพอร์เฟ็คที่อาจทำให้หลุดความเป็นตัวเองไป อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการแสดงออก ความเป็นตัวเอง และภูมิใจในสิ่งที่เป็น

การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค
หากเราทำธุรกิจโดยที่ไม่คำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภค ความต้องการต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ก็เปรียบเสมือบกับว่าเราลงทุนไปกับสิ่งที่ไร้จุดหมาย เราอาจจะต้องให้ความสนใจกับช่องทางในการสื่อสารเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอ หรือเราอาจจะศึกษาในกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ข้อดี ข้อเสีย พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้การนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้มีผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยในส่วนของผู้บริโภค
ปี 2018 เป็นปีที่มีการใใช้ข้อมูลลงในส่วนของออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากขึ้น การคำนึงถึงความปลอดภัยนี้จึงไม่ได้หมายถึงเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้งานเท่านั้น แต่จะเป็นในเรื่องของข้อมูลของลูกค้านั่นเอง อีกทั้งอย่าลืมว่าถ้าหากข้อมูลลูกค้ารั่วไหล หรือมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

ปีของ AI
บทบาทของ AI เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งความเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงงาน และอาจช่วยให้ประหยัดงบประมาณที่มากกว่าการใช้แรงงานคน เหตุผลบางส่วนนี้เองที่ทำให้การใช้งาน AI อาจมีมากขึ้นก็เป็นได้ในอนาคต และรูปแบบของ AI ในปี 2019 คาดว่าจะเป็นการเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจได้ปรับปรุงในส่วนของสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นนั่นเอง

การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม
หลายธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมนุษย์ที่อยู่ในสังคมไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากการรีไซเคิล เป็นต้น และอีกทั้งยังคาดว่าในปี 2019 จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งเหล่ามากขึ้น และใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น

ปี 2019 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการเพิ่มเทรนด์ธุรกิจที่ใส่ใจต่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น เช่นเดียวกันหากกลุ่มธุรกิจใดที่สามารถวิเคราะห์ หรือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเป็นไปได้สวย อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการซื้อขายได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นนักการตลาดอาจจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคในปีนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เตรียมรับมือกับความต้องการในปีหน้าของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และไม่เสียลูกค้าหรือวางแผนพลาดอีกด้วย

 

 

 

 


ที่มา : digitalmarketingwow