สร้างแบรนด์ให้เติบโตในยุค CONNECTED CONSUMERS


ผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบัน หรืออาจเรียกได้ว่า Connected Consumers กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั้นใช้เวลามากกว่า 4 ชม.ในการใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน และยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของการซื้อขาย และสามารถชี้ชะตาแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย

ประเทศไทยมีอัตราการเข้าอินเทอร์เน็ตที่สูงถึงร้อยละ 67 และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือสูงถึงร้อยละ 133 และยังถือว่ามีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย (ประมาณ 4.14 ชั่วโมงต่อวัน) ตัวเลขนี้เองที่ทำให้หลากหลายแบรนด์ต้องตื่นตัว ต่อสู้กับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 70,000 คน ใน 57 ประเทศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งรวมไปถึงวิธีที่พวกเขาเชื่อมต่อกับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม ผลการศึกษาพบว่า

- แบรนด์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ
ประเทศไทยมีผู้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลกที่ร้อยละ 91 โดยถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เลือกซื้อสินค้าและเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คนไทยยังมีอัตราการมีส่วนร่วมกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดียสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยร้อยละ 44 ระบุว่าพวกเขาติดตามแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับโลกอยู่ที่ร้อยละ 37 เท่านั้น นอกจากนั้นคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ อีคอมเมิร์ซจะขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 20 หรือมีมูลค่าสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท  อัตราการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ ชี้ให้เห็นว่าแบรนด์จำเป็นต้องก้าวตามการเปลี่ยนแปลงให้ทัน และปรับแผนกลยุทธ์ผ่านการริเริ่ม มีส่วนร่วม และสร้างบทสนทนาออนไลน์อย่างเหมาะสม

- ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับการบริโภคข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อก็มีความซับซ้อนและครอบคลุมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น
การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ สื่อโซเชียลต่างๆ ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากต่อแบรนด์ เพราะผู้บริโภคต้องการทราบข่าวสารจากทุกช่องทางที่พวกเขาสามารถตอบโต้ได้ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายมากขึ้น เกิดเป็นความคาดหวังจากผู้บริโภคต่อแบรนด์นั่นเอง เช่นกันหากมองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรที่ใช้โซเชียลมีเดียในหนึ่งเดือนมากกว่า 1,500 ล้านคน โดยร้อยละ 95 ของคนจำนวนนี้เข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งนับเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในโลกและการเข้าถึงที่ง่ายดายของผู้บริโภคนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

- แบรนด์สามารถใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคได้
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีถึงร้อยละ 43 ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การพิมพ์ digital codes ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ยังสามารถเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลได้ทั้งสองด้าน โดยแบรนด์สามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง และในขณะเดียวกันสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคได้
ที่มา : smethailandclub