29 กุมภาพันธ์ 2567 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

การวิเคราะห์สวอต (อังกฤษ: SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออื่นเช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ 

 

โดยจะช่วยให้ผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

 

ฉะนั้นตามความเป็นจริง องค์กรจำเป็นต้องรักษาการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงความเชื่อที่คิดไว้ล่วงหน้าหรือพื้นที่สีเทา และมุ่งเน้นไปที่บริบทในชีวิตจริงแทน 

 

หมายเหตุ: อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนำเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

แผนภูมิอธิบายการวิเคราะห์แบบSWOT

 

ส่วนประกอบของการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT ทุกรายการจะรวม 4 หมวดหมู่ต่อไปนี้ แม้ว่าองค์ประกอบและการค้นพบภายในหมวดหมู่เหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท SWOT จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีองค์ประกอบต่อไปนี้.

  • จุดแข็ง

  • จุดอ่อน

  • โอกาส

  • ภัยคุกคาม

การวิเคราะห์ SWOT 4 ขั้นตอนประกอบด้วยตัวย่อ SWOT: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ประเด็นทั้ง 4 นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ขั้นแรก บริษัทจะประเมินความสามารถภายในและกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท 

 

จากนั้นบริษัทจะมองออกไปข้างนอกและประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตน ปัจจัยภายนอกเหล่านี้อาจสร้างโอกาสหรือคุกคามการดำเนินงานที่มีอยู่

 

การวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT สามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนพร้อมรายการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน และหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 4 โดยทั่วไปการวิเคราะห์ SWOT จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของเรา

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมทรัพยากร

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมแนวคิด

ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งผลการวิจัย

ขั้นตอนที่ 5: พัฒนากลยุทธ์

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT ไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญทุกข้อของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ SWOT มีประโยชน์หลายประการที่ทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นง่ายขึ้น

1. การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้จัดการปัญหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

2. การวิเคราะห์ SWOT จำเป็นต้องมีการพิจารณาจากภายนอก

3. การวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้ได้กับคำถามทางธุรกิจเกือบทุกข้อ

4. การวิเคราะห์ SWOT ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

5. การวิเคราะห์ SWOT อาจไม่แพงเกินไปในการจัดเตรียม

 

เราจะเขียนการวิเคราะห์ SWOT ที่ดีได้อย่างไร

การสร้างการวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวข้องกับการระบุและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบริษัท ฉะนั้นขอแนะนำให้สร้างรายการคำถามเพื่อตอบสำหรับแต่ละองค์ประกอบก่อน

 

ซึ่งคำถามเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ SWOT และสร้างรายการที่สมดุล โดยกรอบงาน SWOT สามารถสร้างขึ้นในรูปแบบรายการ เป็นข้อความอิสระ หรือโดยทั่วไปเป็นตาราง 4 เซลล์

 

โดยมี Quadrant เฉพาะสำหรับแต่ละองค์ประกอบ จุดแข็งและจุดอ่อนจะแสดงเป็นอันดับแรก ตามด้วยโอกาสและภัยคุกคาม

 

เหตุใดเราจึงใช้การวิเคราะห์ SWOT

สำหรับการวิเคราะห์ SWOT ใช้เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทอย่างมีกลยุทธ์ นอกเหนือจากการวิเคราะห์สิ่งที่บริษัททำได้ดีแล้ว การวิเคราะห์ SWOT ยังพิจารณาองค์ประกอบเชิงลบและเป็นอันตรายของธุรกิจอีกด้วย

 

ซึ่งการใช้ข้อมูลนี้จะทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อรักษาสิ่งที่ตนทำได้ดี ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัท ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับจุดอ่อน และวางแผนสำหรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในอนาคต!!

 

สรุป

1. การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ให้เครื่องมือในการประเมิน

 

2. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามหลักนำไปสู่การวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง มุมมองใหม่ๆ และแนวคิดใหม่ๆ

 

3. การวิเคราะห์ SWOT จะดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายใน (จุดแข็งของจุดอ่อนของบริษัทนั้นๆ) รวมถึงแรงภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โอกาสและภัยคุกคาม)

 

4. การวิเคราะห์ SWOT ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกลุ่มหรือเสียงที่หลากหลายภายในองค์กรมีอิสระในการจัดเตรียมจุดข้อมูลที่สมจริง แทนที่จะต้องส่งข้อความตามที่กำหนด

 

5. ผลการวิเคราะห์ SWOT มักถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือการตัดสินใจเดียวที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่นั่นเอง

 

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการทำเว็บแอปพลิเคชัน

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันมือถือ

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

 

 

 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: th.wikipedia en.wikipedia investopedia