16 มกราคม 2562
แนะนำเว็บไซต์สร้างอาชีพสำหรับ FREELANCE


ถึงแม้ความเป็นอิสระของการเป็น Freelance จะช่วยให้มีการทำงานที่สามารถปรับและเปลี่ยยนแปลงไปตามรูปแบบและความถนัดของตัว Freelance เองแล้ว แต่เช่นเดียวกันความเป็น Freelance นั้นต้องแลกกับความรับผิดชอบของตัวเองด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ Freelance มีอิสระเป็นที่ตั้งการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลก็ต้องมีความกระตือรือร้นและจริงจังมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในวงการนี้นั้นมีสูงมาก ถ้าหากไม่เร่งทำการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสในด้านต่างๆ ไปได้

สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำเว็บไซต์สร้างอาชีพ และเป็นแนวทางให้กับ Freelance และมีเว็บไซต์อะไรบ้าง มาดูกัน

EssayWriters.net
เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับนักเขียนอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นงานเขียนเชิงวิชาการ ในส่วนของรายได้นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวงานและลักษณะความมากน้อยของงาน โดยก่อนที่จะเริ่มงานจะต้องมีการลงทะเบียน ทดสอบแกรมมา และการเขียน (Wrutung Assignment)

Freelancer
เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อระหว่าง Freelance ไทยกับเหล่าผู้ว่าจ้างอิสระ อาทิ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกค์ คอมพิวเตอร์ ไอที เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ การออกแบบต่างๆ การแปลภาษา เป็นต้น 

Asiawriters
โอกาสที่จะเชื่อมต่อกับคนทั่วโลกโดยผ่านเว็บไซต์นี้ แต่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ภาษา และการศึกษาขั้นต่ำ (ปริญญาตรี) ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

iFreelance.com
เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ว่าจ้างและ Freelance ที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรม การออกแบบกราฟิก การแปลหรืองานเขียนอื่นๆ การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ งานบัญชีและการเงิน เป็นต้น โดยการหางานใน iFreelance คือการค้นหาฐานข้อมูลและยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราเงินจ้าง หรือการโฆษณาแบบสุ่มให้กับนายจ้างที่สนใจ

FreelancerCareers.com
เว็บไซต์ที่รวมผลงานของ Freelance ของนักเขียนทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งผู้ว่าจ้างก็สามารถมองเห็นผลงานของเราได้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ช่วยให้ฝึกเป็นประสบการณ์ต่อการทำงานที่มากขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของเว็บไซต์เหล่านี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลและเว็บไซต์ของต่างประเทศมากกว่า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เหล่า Freelance ได้นำไปพิจารณาเพื่อส่งผลงาน และอาจทำให้เราได้รับงานได้ในอนาคตอีกด้วย
ที่มา : thumbsup