15 ธันวาคม 2561 เว็บไซต์ Web website
ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ที่ทำให้ไม่ถูกใจผู้ใช้งาน


เพราะการออกแบบเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์ จะต้องมีการสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด แต่ภาพลักษณ์ความสวยงามของเว็บไซต์ รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในธุรกิจ และการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน

การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในแบบต่างๆ เราจะต้องคำนึงถึงการนำเสนอ และสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านั้นคงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปได้นั่นคือมีความตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงรูปแบบของเว็บไซต์ และการให้ความสำคัญของ User Experience อีกทั้งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ยิ่งมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามากเท่าไหร่ โอกาสในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรก็ยิ่งมีมากขึ้นเช่นกัน และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ทราบว่า เพระาอะไรเว้บไซต์ของเรานั้นจึงมีผู้เข้าชมน้อยและไม่ถูกใจผู้ใช้งาน 

สนใจเกี่ยวกับความหลากหลายมากเกินไป
เมื่อเรามีเว็บไซต์ แน่นอนว่าต้องการที่จะให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีความครบเครื่องมากที่สุด จึงมีความต้องการที่จะให้เนื้อหาภายในนั้นมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะให้เว็บไซต์นั้นมีความครอบคลุมในการใช้งานมากจนเกินไป ควรเน้นในเรื่องของการใช้งาน ความสม่ำเสมอทั้งเว็บไซต์ ในเรื่องของสไตล์ สีสัน ตัวอักษรภายใน ควรที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเร็วของเว็บไซต์มากเกินไป
เราต่างอยากให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรานั้นได้รับความรวดเร็ว เพราะคิดว่าเว็บไซต์ที่มีความรวดเร็วนั้นจะเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจและเพอร์เฟ็ค แต่แท้จริงแล้วความเร็วนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้งานชื่นชอบ แต่การที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับ User Experience ก็จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้นานขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าลืมที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับทั้งความเร็วของเว็บไซต์และ User Experience เพื่อให้เว็บไซต์ของเรานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

ไม่ให้ความใส่ใจกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดทำเว็บไซต์ที่คำนึงมาตรฐานของอุตสาหกรรมจะช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย เพราะหกาคำนึงถึงเพียงแค่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ก็อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นในการทำเว็บไซต์คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมของเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจที่มากขึ้น เป็นต้น

จัดลำดับความสำคัญไม่ถูกต้อง
เพราะหากเราสามารถจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้นานขึ้นและมีโอกาสที่จะทำให้เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของเราได้อีกด้วย  และการเพิ่มความหน้าสนใจอาจจะขึ้นอยู่กับส่วนของเนื้อหาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิน้คาและผลิตภัณฑ์ ภาพที่สวยงามและรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากผู้ใช้งาน

กำหนดเป้าหมายหลากหลายมากเกินไป
เจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้าของธุรกิจมีความต้องการที่จะทำเว็บไซต์ออกมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะใส่ฟังก์ชั่นรวมไปถึงความสามารถต่างๆ ลงไปในเว็บไวต์ มีการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ไว้อย่างหลากหลายมากเกินไป จนทำหน้าเว็บไซต์นั้นออกมาตอบสนองได้อย่างไม่เต็มที่ สิ่งที่ควรจะต้องทำคือมองหาโฟกัสและความต้องการโดยแท้จริงที่สุด ว่าต้องการให้เว็บไซต์นั้นออกมาในรูปแบบใด อย่ามีความซับซ้อนหรือสับสนเพราะอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจและออกไปจากเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย
ที่มา : am2bmarketing