25 มกราคม 2562 อินเทอร์เน็ต
UN เผยประชากรกว่าครึ่งโลกก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้ว


อินเทอร์เน็ตสามารถเป็นตัววัดและตัดสินเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมในหลายประเทศได้ เพราะสังคมรอบกายที่มีอินเทอร์เน็ตก็เทียบเท่ากับว่าเรามีความเจริญวนอยู่รอบๆ นั่นเองความเจริญก้าวหน้าบวกกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โลกของเราพัฒนาไปในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เรานั้นทราบหรือไม่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่อินเทอร์เน็ตนั้นยังเข้าไม่ถึง เสมือนโลกคนละโลกที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU แห่งสหประชาชาติ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประชากรโลกว่า กว่า 3,900 ล้านคนทั่วโลกมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ทำให้พื้นที่ในโลกอื่นๆ ได้เข้าถึงในส่วนข้อมูลโลกยุคปัจจุบันและเท่าทันกันได้ ทั้งนี้จึงนับว่าเป็นความก้าวหน้าสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของโลกอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้

รายงานล่าสุดของ ITU ได้ระบุเอาไว้ว่า ประชากรกว่าร้อยละ 80 ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ในส่วนของการเติบโตจะขึ้นอยู่กับประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.3 ในปีนี้ และเช่นกันกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวมากที่สุดในทวีปแอฟริกา ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่น้อยที่สุดนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ทั้งนี้ประเทศที่กำลังพึ่งพาเศรษฐกิจเกี่ยวกับดิจิทัลจะได้รับประโยชน์อย่างมากในแง่ของการแข่งขันและพัฒนาความเป็นอยู่โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต และเช่นเดียวกันไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ITU ก็ได้มองในเรื่องของต้นทุนในการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคมที่สูงและเป็นปัญหาสำคัญ

ถึงแม้ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นดูเป็นประเทศที่พัฒนามากขึ้น นอกจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลกระทบต่อกันทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่อาจทำให้เรื่องขอธุรกิจมีความเติบโต และมีการเคลื่อนไหว รวมไปถึงกลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงสังคมและประเทศมากขึ้นก็จะทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป การศึกษาของเด็ก และอื่นๆ ที่น่าติดตาม
ที่มา : voathai