11 ธันวาคม 2561
เพิ่มระบบการทำงานและจัดการ ให้ประสบความสำเร็จ


สิ่งที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นในสภาพของการทำงานรูปแบบใดก็ตาม คือการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคน และอีกหลายสิ่งที่สุดท้ายแล้วจะประกอบกันให้เกิดความสบูรณ์ยิ่งขึ้น และเทคนิคต่อไปนี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนพึงรู้ และพึงไม่รู้ แต่การนำมาช่วยบริหารจัดการในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนั้นจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน และมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

1. เริ่มจากการดูเนื้อหาของงานทั้งหมดว่าต้องทำอะไรบ้าง มีส่วนใดต้องแบ่งให้ใครทำ หรือหน่วยงานใดรับผิดชอบ ใครเป็นหัวหน้าในงานส่วนตัว เพื่อให้ได้รับการแบ่งหน้าที่และงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยังถือว่าเป็นการวางระบบการจัดการที่ดี หากมีการทักท้วงหรือถามหาในส่วนของงานนั้นๆ ก็จะทำให้สามารถทราบได้ทันที และยังสามารถตรวจเช็คความเรียบร้อยรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ของงานทั้งหมดเหล่านั้นด้วย

2.สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ทั้งระบบ เพราะเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสาร ที่เข้าใจตรงกัน จะช่วยนำพาให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อเราจัดระบบของการสื่อสารให้มีความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ตรงกันในการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว

3.เลือกคนเลือกงาน เพื่อให้การรับผิดชอบต่อผลงานนั้นๆ ออกมาเป็นอย่งดีที่สุด เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง ต่างคนก็ต่างความถนัดกันไป เมื่อได้ทำงานที่ตรงกับความสามารถก็จะส่งผลให้งานชิ้นนั้นออกมาได้อย่างดีและสมบูรณ์อย่างที่สุด ดังนั้นจงเลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่เราจะมอบหมาย เพื่อให้ผลงานนั้นๆ ออกมาดีที่สุดนั่นเอง

4.มีเป้าหมาย เราควรที่จะวางเป้าหมายและสร้างมุมมองให้เพื่อนร่วมทีมของเรานั้นได้เห็นภาพนั้นๆ ไปด้วยกัน เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายและความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งการที่กำหนดเป้าหมายให้งานแต่ละชิ้น รวมไปถึงเป้าหมายของงานทั้งหมด จะทำให้การทำงานและความกระตือรือร้นในการทำงานมีเพิ่มขึ้น และความสำเร็จก็อยู่ใกล้มากขึ้น

5.มีการประเมินผลงานที่ทำ เมื่อแบ่งแยกในส่วนงานออกไปแล้ว ควรมีการประเมินเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในงานแต่ละชิ้นนั้นได้เสมือนเกิดการกระตุ้นและตรวจเช็คความเรียบร้อยในผลงานของตัวเองอยู่เสมอด้วย เพราะเมื่อเกิดควมผิดพลาดที่ส่วนใดก็จะทำให้เกิดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สุด

6.สรุปผลงาน จากการทำงานทุกครั้ง รวมไปถึงการแบ่งแยกงานในส่วนต่างๆ ควรจะมีการสรุปผลและบอกถึงความผิดพลาดในแต่ละส่วน เพื่อให้ครั้งหน้าที่ได้มีการทำงานจะได้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่และนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปปรับปรุง เพื่อให้ผลงานชิ้นถัดไปมีความเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ที่มา : smethailandclub