09 พฤศจิกายน 2566 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
SEO ที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร: กระบวนการและแนวปฏิบัติ

ในบทความนี้เราจะพามาทำความเข้าใจ วิธีการออกแบบกลยุทธ์ SEO ที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับความต้องการทางการตลาดขององค์กรของเรา ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการขยายเครือข่ายการค้นหาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างด้วย

 

เช่นขยะดิจิทัล ที่เกิดจากข้อมูลการตลาดที่ไม่ได้ใช้หรือล้าสมัย ฉะนั้นด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการค้นหา หลักการด้านความยั่งยืนสามารถช่วยให้นักการตลาด สร้างกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และยืดหยุ่นได้นั่นเอง 

 

การออกแบบแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดผ่านการค้นหาที่ยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับประการแรก กลยุทธ์ SEO ที่ยั่งยืนมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า ความพยายามของเราควร....

1. ให้ผลประโยชน์ที่วัดผลได้แก่ชุมชนเป้าหมาย ช่วยให้พวกเขาค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและไม่มีอุปสรรค

2. บรรลุเป้าหมายการตลาดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

3. ขับเคลื่อนกระบวนการที่สามารถวัด และบำรุงรักษาตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลาผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ลดปริมาณข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ

5. ลดผลกระทบของการตลาดที่มีต่อผู้คน และโลกให้เหลือน้อยที่สุด โดยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านลบหากเป็นไปได้

 

โดยพื้นฐานแล้วกลยุทธ์ SEO ที่ยั่งยืนมากขึ้น จะต้องเกิดจากการตั้งคำถามที่จะเกิดประโยชน์ในปัจจุบัน และอนาคตเช่น….

1. เราควรทำอย่างไรกับเนื้อหาเก่า หรือล้าสมัยเพื่อรักษาความเกี่ยวข้อง

2. เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลการค้นหาเมื่อ 10 ปีที่แล้วหรือไม่ 

3. AI และเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆ จะช่วยให้เราดำเนินการแคมเปญการค้นหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

4. เราควรสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการผลิตเนื้อหาที่ดี อย่างสม่ำเสมอกับข้อจำกัดที่กำหนดโดยทรัพยากรขององค์กรอย่างไร 

5. ความพยายามทางการตลาดผ่านการค้นหาของเรา เข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นและทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้นหรือไม่ 

 

การกำหนดกลยุทธ์การค้นหาที่ไม่ยั่งยืน

90.63% ของเพจทั้งหมดในดัชนีของเราไม่มีการเข้าชมจาก Google และ 5.29% ของเพจเหล่านี้ได้รับการเข้าชม 10 ครั้งต่อเดือนหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งหน้าที่เผยแพร่ส่วนใหญ่ไม่เคยติดอันดับใน Google และไม่เคยได้รับการค้นหาใดๆ เลย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธุรกิจจำนวนมาก จึงหมดหวังที่จะปรับปรุง SEO ของตน 

 

องค์ประกอบของกลยุทธ์ SEO ที่ยั่งยืน

สำหรับแนวทางปฏิบัติ SEO ที่ยั่งยืนมากขึ้นทำงานภายในองค์กร และในขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้ และปรับปรุงผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบทั่วไปหลายประการที่แจ้งกลยุทธ์ SEO ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

1. E-E-A-T: คือ วิธีที่ Google อธิบายเกณฑ์สำหรับสิ่งที่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการค้นหาที่ประสบความสำเร็จอ่านเพิ่มเติม….

 

2. การกำหนดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในระบบนิเวศทางธุรกิจของเรา เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจปัญหาและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น

 

3. อย่าลืมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่มนุษย์: ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมไม่ได้ว่าใครจะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่เราสามารถดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่มีความหมาย โดยไม่คำนึงถึงความสามารถ อัตลักษณ์ทางเพศ ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ เป็นต้น

 

4. การทำความเข้าใจขีดความสามารถขององค์กร: มีองค์กรหลายแห่งสร้างกลยุทธ์ SEO ที่เป็นไปตามภูมิปัญญาทั่วไป แต่ไม่ได้ระบุถึงความสามารถของทีมในการดำเนินการอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น การเขียนโพสต์บนบล็อกทุกสัปดาห์เทียบกับไตรมาสละครั้งอาจช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม "อาจเป็นไปไม่ได้สำหรับบางทีมที่จะบรรลุเป้าหมาย"

 

5. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: คุณภาพมากกว่าปริมาณ: ทำความเข้าใจตัวชี้วัดที่สำคัญต่อองค์กรของเรา ใช้ตัวชี้วัดเหล่านั้นเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นไปที่ผู้คนที่เราพยายามเข้าถึงโดยเฉพาะ แม้ว่าคุณจะควบคุมจำนวนผู้เยี่ยมชมมาที่เว็บไซต์ของเราไม่ได้ แต่เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะที่พวกเขาอาจมีได้

 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพเพจและเว็บไซต์: จำเป็นต้องมีการปรับปรุงส่วนหน้าให้ทันสมัย สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีตลาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการทำการตลาดบนไซต์นั่นเอง 

 

7. ผลกระทบต่อสังคม: ความสามารถในการอ่าน ภาษาแบบครอบคลุม การเข้าถึง และนอกจากนี้ คนพิการยังมีสัดส่วนประมาณ 15-20% ของประชากรโลก หลายๆ คนพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยเหลือหรือเทคนิคการปรับตัวเพื่อโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา

 

8. การแก้ไขด้วยการเข้าถึงแบบดิจิทัล: วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบไซต์ทั้งหมดของเรา และแก้ไขปัญหาที่เปิดเผยจากการตรวจสอบ

 

9. จัดการรายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม: ปรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศที่มีผลกระทบ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานสภาพภูมิอากาศขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐาน เช่น CDP หรือ GRI 

 

AI เนื้อหาเชิงประสบการณ์ และ SEO ที่ยั่งยืน

หากเครื่องมือค้นหาใช้ AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาสำหรับผู้ใช้ทุกคน เราทุกคนก็ย่อมได้รับประโยชน์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เครื่องมือค้นหาจะเรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI และเนื้อหา E-E-A-T ตามประสบการณ์จริงของมนุษย์

 

ด้วยเหตุนี้ การเขียนเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริง ประสบการณ์ของมนุษย์จึงกลายเป็นตัวสร้างความแตกต่างทางการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น 

 

SEO ที่ยั่งยืนเพื่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น

เมื่อผู้คนค้นพบข้อมูลอย่างรวดเร็วและไม่มีอุปสรรค ทุกคนก็ชนะ แม้กระทั่งโลกด้วย ด้วยการวางเป้าหมายขององค์กรของเราให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการตลาด ผ่านการค้นหาอย่างมีความรับผิดชอบ 

 

ซึ่งยอมรับความยั่งยืนและศักยภาพของการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เราสามารถประสบความสำเร็จ และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้

 

“หวังว่าบทความนี้จะเกิดประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”
 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: mightybytes