12 มกราคม 2567 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
สรุปจิตวิทยาสำหรับ UX

การนำจิตวิทยาและเทคโนโลยีมารวมกัน เป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ UX เพราะ UX คือผู้คน โดยหลักการทางจิตวิทยาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ UX นั้นเข้าใจง่าย แต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก เมื่อใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม

 

ฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำงานผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือเราต้องออกแบบระบบตามวิธีคิดของผู้คน ในบทความนี้จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการทางจิตวิทยา ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองละครับ

 

1. ความสนใจ

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกสังเกตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัว แต่ความสามารถของพวกเขาในการทำเช่นนั้นมีจำกัดมาก เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถมุ่งความสนใจไปที่ทุกสิ่งได้ในคราวเดียว โดยสมองของพวกเขาจะกรองสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ออกไปโดยอัตโนมัติ 

 

2. หลักการ Gestalt

ผู้คนรับรู้ถึงความสงบเรียบร้อยในโลกรอบตัวพวกเขา โดยหลักการ Gestalt จะช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ผู้คนใช้ เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งเร้าบางอย่าง เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งทั้งหมดเดียวกันหรือไม่ 

 

3. หน่วยความจำ

ความจำของมนุษย์มีจำกัดและไม่สมบูรณ์ ขีดจำกัดของหน่วยความจำของมนุษย์ส่งผลต่อความสามารถของผู้คนในการประมวลผลข้อมูล และกำหนดวิธีจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลานาน 
 

4. การสร้างความรู้สึก

คนไม่เหมือนกล้อง พวกเขาไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางและประมวลผลในลักษณะเดียวกับที่ใครๆ ทั่วไปทำ ผู้คนพยายามทำความเข้าใจโลกอยู่เสมอโดยอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจของตนเอง อย่างไรก็ตาม บางครั้งการรับรู้เหล่านี้ก็แม่นยำและบางครั้งก็ไม่แม่นยำ

 

5. การตัดสินใจและทางเลือก

สำหรับการมีตัวเลือกมากขึ้น ไม่ได้นำไปสู่ความพึงพอใจที่มากขึ้นเสมอไปในการตัดสินใจเลือก (โดยเฉพาะตัวเลือกที่ซับซ้อน) เป็นเรื่องยากและต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การแนะนำผู้ใช้ในการตัดสินใจโดยทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่ายจะปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาในทุกบริบท

 

6. กระบวนการ Motor และการโต้ตอบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี ถูกจำกัดโดยความสามารถของมนุษย์และความเต็มใจที่จะกระทำ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด ระบบจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับผู้คน ไม่ใช่ปรับคนให้เข้ากับระบบ

 

7. แรงจูงใจ

นักออกแบบ UX ต้องสร้างการออกแบบที่ใช้งานได้ แต่ก็ต้องสร้างการออกแบบที่ผู้คนมีแรงจูงใจที่จะใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ ในรูปแบบที่เป็นอันตรายต่อผู้คนนั้น ทั้งผิดจรรยาบรรณและเป็นอันตรายต่อธุรกิจ

 

8. อคติทางปัญญา

รูปแบบที่อธิบายวิธีที่เป็นระบบ ซึ่งผู้คนเบี่ยงเบนไปจากการคิดอย่างมีเหตุผล มักเรียกว่าอคติหรือการวิเคราะห์พฤติกรรม อคติเหล่านี้เป็นทางลัดทางจิต ที่ผู้คนใช้เพื่อช่วยตัวเองจากการทำงานทางจิตเพิ่มเติมเมื่อเข้าใจโลก

 

9. การโน้มน้าวใจและอิทธิพล

จิตวิทยาอธิบายว่า ผู้คนให้ความสำคัญกับข้อมูลบางประเภทอย่างไรเมื่อพวกเขาเลือกแนวทางปฏิบัติ และปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการตัดสินใจของพวกเขาได้ 

 

ซึ่งความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทั้งหมด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ การออกแบบเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว

 

10. อารมณ์และความสุข

ดอน นอร์แมนเขียนว่า “หากไม่มีอารมณ์ ความสามารถในการตัดสินใจของคุณจะลดลง” อารมณ์มีบทบาทสำคัญในการทำงานในแต่ละวัน และเป็นตัวกำหนดว่าประสบการณ์ใดจะทำให้ผู้คนพอใจ

 

11. ทัศนคติต่อเทคโนโลยี

วิธีที่ผู้คนใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา นักออกแบบจะต้องดูแลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนผ่านการออกแบบที่พวกเขาสร้างขึ้น

 

หวังว่าผู้อ่านจะสามารถสรุปประเด็นสำคัญในทุกข้อ และนำไปปรับใช้ในการออกแบบ UX ได้ในอนาคต

 

สามารถอ่านคู่มือการศึกษาฉบับเต็มได้ที่: Psychology for UX

 

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการทำเว็บแอปพลิเคชัน

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันมือถือ

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์

#ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์


 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: nngroup