06 กันยายน 2559
SOCIAL MEDIA ในปัจจุบัน

Social Media ในปัจจุบัน

    ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเจอแต่สังคมก้มหน้า เพราะอยู่ในโลกของ Social นั่นเอง อาจเป็นเพราะ Social Media เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้รับรู้ข่าวสารรอบโลกได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีบางกลุ่ม ที่ไม่รู้ว่า “Social Media” คืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความหมายของ “Social Media” กันค่ะ

Social Media แยกออกเป็น 2 คำ ได้แก่ Social กับ Media ซึ่งหมายถึงคำต่อไปนี

คำว่า “Social” ก็คือ สังคม ซึ่งคำว่าสังคมนั่นก็หมายถึงสังคมออนไลน์ ที่มีวงกว้างขนาดใหญ่ในปัจุบัน
คำว่า “Media” ก็คือ สื่อ นั่นก็หมายถึงเนื้อหา ข้อมูล เรื่องราว บทความ วิดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น

    สรุปได้ว่า “Social Media” คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้อย่างหลากหลาย โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกง่ายๆว่า เว็บไซต์ ที่ไว้อ่านข่าวสารปัจจุบัน บทความ ความรู้ทั่วไป รวมไปถึงการพูดคุยหรือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยพื้นฐานการเกิด “Social Media” มาจากความต้องการของมนุษย์เรา ที่ต้องการความสะดวกสบายเพื่อที่ทำให้ผู้ที่อยู่ไกลกัน สามารถใช้สื่อ “Social Media” เพื่อให้อยู่ใกล้กันได้นั่นเอง