การเลือกใช้รูปภาพที่ SALES และ MARKETING ต้องรู้


สำหรับเซลล์หรือนักการตลาดทุกท่านที่ต้องเตรียมการนำเสนอไปเสนอลุกค้า สิ่งที่สำคัญไม่ต่างจากเนื้อหานั่นก็คือ รูปภาพ เพราะทุกสิ่งที่นำเสนอออกไปนั้น เหมารวมไปถึงหน้าตาขององค์กรด้วย ดังนั้นการใช้รูปภาพที่มีคุณภาพ จะทำให้การนำเสนองานในทุกครั้งนั้นสามารถสื่อสารต่อลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับต่อไปนี้จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การเลือกภาพในการนำเสนอมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.มีจุดมุ่งหมายในการใช้รูปภาพ
ควรตั้งเป้าหมายในการใช้รูปภาพไว้อย่างชัดเจน ความต้องการในการใช้รูปภาพสื่อสาร และต้องมีเหตุผลในการเลือกใช้รูปภาพเหล่านั้น

2.ใช้รูปภาพช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
การใช้รูปภาพในมุมมองที่แปลกใหม่ เกิดเป็นความคิดใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมเกิดขึ้น อีกทั้งรูปภาพเหล่านี้จะช่วยให้เนื้อหาในการนำเสนอดีขึ้น การใช้ภาพแสงเงาที่เสมือนจริงที่สุด หรือดูเป็นธรรมชาติที่สุดก็จะช่วยให้เกิดจินตนาการจากภาพเหล่านั้นได้เช่นกัน

3.ภาพมีเอกลักษณ์
การใช้ภาพให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากคนอื่นจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจำต่อภาพของเราได้ เพราะการสร้างให้ภาพมีเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัวต่อผลงาน จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกถึงความใส่ใจต่อลูกค้าและผลงาน

ตัวอย่างรูปภาพจาก Pinterest

 

 

 ที่มา : infographic
รูปภาพ : pinterest