เครื่องมือ ONLINE MARKETING เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


ธุรกิจในปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์จนเกิดเป็นธุรกิจออนไลน์ที่มากมายขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้การเข้าถึงและการซื้อขายนั้นเกิดได้ง่ายขึ้น เกิดการทำธุรกิจขึ้นเป็นจำนวนมากและใครๆ ก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ ดังนั้นเมื่อเกิดคู่แข่งทางธุรกิจที่มากขึ้น ส่วนของ Online Marketing ก็ควรที่จะมีการทำและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้อีกด้วย 

เพราะการทำ Online Marketing จะช่วยให้การทำธุรกิจ การทำการตลาด และการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น อีกทั้งจะยังช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้าได้ในอนาคต และเครื่องมือ Online Marketing ต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. Social Media
โซเชียลมีเดียถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนในสังคมส่วนใหญ่ได้ใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำอยู่แล้ว เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการให้ข้อมูล หรือการโปรโมทสินค้าของเรา รวมไปถึงการทำโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านเครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่านี้ ก็จะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จและสามารถทำการตลาดอนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ที่สำคัญอย่าลืมว่ายิ่งลูกค้าเห็นมากเท่าไหร่ โอกาสในการเพิ่มผลกำไรก็มากขึ้นเช่นกัน

2. G Suite for Business
เครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยการใช้งานระบบคลาวด์ โดยระบบนี้จะช่วยให้ทีมสามารถทำงานกันอย่างสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บเอกสาร ประชุมงานและนำเสนอผลงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และการเก็บข้อมูลนี้จะอยู่ใน Cloud ที่ทำให้ปลอดภัยและประหยัดเวลา และสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพียงมีแค่อุปกรณ์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต

3. Google Analytics
เครื่องมือนี้จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอาทิ กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม ช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการตลาดให้สะดวกและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีข้อมูลสถิติต่างๆ และการวัดผลที่จะช่วยให้เราสามารถนำไปปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้ 

4.Mail Chimp
การทำการตลาดออนไลน์โดยผ่านช่องทางอีเมล ในระบบ Email Marketing จะช่วยทำให้ข้อมูลของเรานั้นส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากขึ้น และสำหรับ Mail Chimp นี้จะมีหน้าที่ในการรักษากลุ่มลูกค้าทางออนไลน์ ลูกค้าปัจจุบัน และช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นก้าวหน้าต่อไปได้ที่มา : digitalmarketingwow