08 มกราคม 2567 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
การเข้าถึงเว็บสำคัญอย่างไร

การทำให้เว็บเข้าถึงได้นั้น มีประโยชน์ต่อบุคคล ธุรกิจ และสังคม โดยมาตรฐานเว็บสากลกำหนดสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึง ฉะนั้นเมื่อเว็บไซต์และเครื่องมือบนเว็บไซต์ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม นั่นหมายความว่าผู้พิการก็สามารถใช้งานได้

 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไซต์และเครื่องมือจำนวนมาก ได้รับการพัฒนาโดยมีอุปสรรคในการเข้าถึง ซึ่งทำให้บางคนใช้งานได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นั่นเอง 

 

การเข้าถึงเว็บ

สำหรับการเข้าถึงเว็บหมายความว่า เว็บไซต์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ได้รับการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนจะต้องสามารถ: รับรู้ เข้าใจ นำทาง โต้ตอบกับเว็บ และมีส่วนร่วมในเว็บ

 

โดยความสามารถในการเข้าถึงเว็บ ครอบคลุมความพิการทั้งหมด ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงเว็บ เช่น ภาพ คำพูด การได้ยิน ทางกายภาพ ระบบประสาท และความรู้ความเข้าใจ  

 

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเข้าถึงเว็บ ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่มีความพิการ เช่น 

  • ผู้สูงอายุที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวัย

  • ผู้ที่มี “ความพิการชั่วคราว” เช่น แขนหัก หรือแว่นตาหาย

  • ผู้ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า หรือมีแบนด์วิธที่จำกัดหรือมีราคาแพง

  • ผู้ที่มี “ข้อจำกัดในสถานการณ์” เช่น ท่ามกลางแสงแดดจ้า หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถฟังเสียงได้

  • ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอัจฉริยะ สมาร์ททีวี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก โหมดอินพุตที่แตกต่างกัน ฯลฯ

 

การเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสังคม

เว็บไซต์ (Web site) เป็นทรัพยากรที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายแง่มุมของชีวิต เช่น การศึกษา การจ้างงาน รัฐบาล การพาณิชย์ การดูแลสุขภาพ นันทนาการ และอื่นๆ 

 

ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เว็บจะต้องสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การเข้าถึงที่เท่าเทียมกันและโอกาสที่เท่าเทียมกัน แก่ผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย 

 

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเว็บ ได้รับการกำหนดให้เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ (UN CRPD)

 

การช่วยสำหรับการเข้าถึง สนับสนุนการรวมเข้าทางสังคมสำหรับคนพิการและอื่นๆ เช่น 

  • ผู้สูงอายุ

  • ประชาชนในพื้นที่ชนบท

  • ผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา

 

นอกจากนี้ยังมีกรณีธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าถึงอีกด้วย ดังที่แสดงไว้ในส่วนก่อนหน้า การออกแบบที่สามารถเข้าถึงได้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวม 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ต่างๆ ในอุปกรณ์ต่างๆ และสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า การเข้าถึงสามารถปรับปรุงแบรนด์ของเรา ขับเคลื่อนนวัตกรรม และขยายการเข้าถึงตลาดของเรานั่นเอง 

 

เมื่อรู้แล้วว่าการเข้าถึงเว็บนั้นสำคัญอย่างไร สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ได้ที่: wynnsoftsolution


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบเว็บเพจแบบสากล

 

 


 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: w3.org