ธุรกิจของเราจะเอาชนะ NICHE MARKET ได้อย่างไร


การทำธุรกิจแบบ Niche Market นั่นคือการเจาะกลุ่มตลาด เจาะจงกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ ซึ่งการตลาดแบบนี้คือการใช้กลยุทธ์ Focus กลุ่มลูกค้าที่เป็นรูปแบบการตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มที่มีความชอบหรือความต้องการที่คล้ายกัน โดยการเป็นส่วนของสินค้าที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น และถือเป็นการตลาดที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับสังคมปัจจุบันที่มีการเปิดดอกาสในเรื่องของความชอบ และรสนิยมที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเมื่อต้องการเข้าถึงกลุ่มตลาด Niche Market และต้องการที่จะประสบความสำเร็จนั้น อาจจะต้องมองถึงขั้นตอนที่จะทำการเข้าถึงกลุ่มตลาดเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจและรู้ถึงวิธีการที่จะรับมือกับ Niche Market ให้ได้มากที่สุด

ขั้นตอนการเอาชนะตลาด Niche Market มีดังนี้
ระบุสิ่งที่สนใจและหลงใหล
เมื่อเกิดความต้องการที่จะทำตลาด Niche Market เริ่มแรกอาจจะต้องมองถึงสิ่งตัวเองชอบ และมีความต้องการที่จะเปิดตลาดเหล่านี้ อาจจะทำการเขียนสิ่งที่สนใจและชอบออกมาจากนั้นคัดเลือกด้วยความรู้สึกที่จริงใจของตัวเอง เนื่องจากความชอบและความสนใจส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราส่วนหนึ่งดำเนินต่อไปได้ อีกทั้งอาจท้อแท้ได้ง่ายหากเราไม่ได้มีความชื่นชอบในสินค้าที่เราเจาะในกลุ่มตลาด Niche Market

ระบุปัญหาที่อยากแก้ไข
เมื่อสิ่งที่เราต้องการที่จะทำนั้นมีความแคบลง รายละเอียดและสิ่งต่างๆ แคบลงจนเราสามารถมองเห็นช่องทางในการทำการตลาด Niche Market ได้มากขึ้น บางครั้งอาจเป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามถึงปัญหาและคาดหวังคำตอบในทุกคำถามเหล่านั้นเพื่อนำมาพัฒนาและทำให้ธุรกิจเกิดความเป็นไปได้มากที่สุด รวมไปถึงการค้นตามข้อความ การแสดงความคิดเห็นและคีย์เวิร์ดของสิ่งที่ต้องการ

วิจัยการตลาดที่เรากำลังทำอยู่
ตลาดที่ดูดุเดือดหรือมีการแข่งขันที่สูงนั้นอาจไม่ได้น่ากลัวเสมอไป เพราะสิ่งนั้นช่วยทำให้เราเห็นว่าสินค้าสิ่งใดบ้างที่มีความเป็นไปได้ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด แน่นอนว่าความเป็น Mass Market นั้นแตกต่างกับ Niche Market อย่างสิ้นเชิง แต่การนำเหล่านี้มาเปรียบเทียบเพื่อความโดดเด่นหรือจุดแตกต่างให้กับธุรกิจของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยส่วนที่ต้องมองอาจเป็นในเรื่องของ Content การทำการตลาดหรือแคมเปญ หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าทั้งๆ ที่ตัวเองเป็น Mass Market เป็นต้น

ตรวจสอบการทำกำไร
เมื่อทราบถึงช่องทางรวมไปถึงรูปแบบในการทำการตลาดต่างๆ แล้ว ต่อมาคือต้องคำนึงถึงผลกำไรที่จะได้รับ และสินค้าของเรานั้นมีความต้องการในกลุ่มของ Niche Market มากหรือน้อยเพียงใด จากนั้นนำมาปรับให้เข้ากับธุรกิจของเราให้มากที่สุด เช่น ความชอบ ความต้องการ ราคา 

กลุ่มเป้าหมายของเราอาจมีความต้องการในสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากตลาดของเราถ้าหากเจอสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นบางครั้งเมื่อเราคิดว่าสินค้า คุณภาพ รูปแบบ หรือการตลาดอื่นๆ ที่คิดว่าดีแล้วนั้นยังคงไม่พอ การพัตฒนาและปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายในตลาด Niche Market ของเรานั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนและยาวนาน
ที่มา : terrabkk