08 มกราคม 2562 การตลาด Marketing
หา TESTIMONIAL เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ


การที่ธุรกิจใดนั้นได้การรับรองจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผลตอบรับ การบอกกันแบบปากต่อปาก รวมไปถึงการพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำเดิม จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Testimonial ให้กับธุรกิจได้ เราจึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้า หรือการให้ลูกค้านำข้อมูลเหล่านี้มาใช้แลกของกำนัลหรืออื่นๆ เพื่อใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อเรียกลูกค้า เพื่อความน่าเชื่อถือ และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย และมีอะไรบ้างมาดูกัน

Testimonial คือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากขึ้น และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และการที่มี Testimonial ที่มาจากลูกค้าอย่างมากมายหลากหลายก็จะสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากอย่างไรบ้าง

• กำหนดเวลารวบรวม Testimonial 
หากต้องการจากลูกค้า ก็ควรกำหนดระยะเวลา และทำให้เป็นระบบและเป็นสัดส่วนไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในผลตอบรับจากลูกค้า อีกทั้งสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาธุรกิจของเราได้

• อย่าลืมขอ Testimonial จากลูกค้าเสมอ
บางครั้งการที่ลูกค้าชื่นชอบสินค้าและมาทำการรีวิวหรือ พูดถึง ก็อาจจะเป็นเพียงส่วนน้อย ดังนั้นการขอจากลูกค้า ก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าอยากทำรีวิวให้ได้อีกด้วย และที่สำคัญเราต้องทำการรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

• ขอบคุณลูกค้าอย่างจริงใจ
เพราะส่วนหนึ่งในการทำ Testimonial จากลูกค้า คือส่วนของข้อมูลที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นเพิ่มยอดขายได้ ดังนั้นเมื่อทำการขอให้ลูกค้าทำ Testimonial ให้ก็ต้องมีการขอบคุณลูกค้าอย่างจริงใจจากใจจริงที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อทำ Testimonial ให้กับธุรกิจของเรา

• ช่วยคิดแนวคำตอบหรือคิดคำถามเผื่อการทำ Testimonial
อาจจะต้องมีการร่างข้อมูลเกี่ยวกับคำถาม และแนวคำตอบที่เราต้องการ เพื่อให้เราได้ข้อมูลครบทุกประเด็นที่ต้องการมากที่สุด เพื่อให้ประหยัดเวลาของลูกค้า และประหยัดเวลาของเราในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น
*ปัญหาของลูกค้า
*สิ่งที่ต้องการให้ช่วยแก้ไข
*ความชื่นชอบในสินค้า
*สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง

• ทำวิดีโอขอบคุณ
การลงทุนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงความใส่ใจจากธุรกิจของเรา การทำวิดีดอขอบคุณสำหรับการเสียสละเวลาในการทำ Testimonial และการมอบของขวัญเพื่อเป็นของสมนาคุณเล็กน้อยต่อลูกค้า 

• เพิ่มช่องทางในการรับ Testimonial
เพิ่มช่องทางการรับข้อมูล หรือการสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการทำ Testimonial มากยิ่งขึ้น อาจเป็นทางเว็บไซต์ อีเมล เพจบนเฟสบุ๊ก เป็นต้น

• โพสต์ตัวอย่างของ Testimonial ให้ลูกค้าได้เห็น
เพื่อให้ข้อมูล Testimonial ส่วนนี้เป็นแรงดึงดูดกันให้มีลูกค้ามาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ Testimonial มากขึ้น เช่นกันในบางครั้งอาจทำให้เกิดกระแสโซเชียลโดยไม่รู้ตัวจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้ เป็นต้น

ไม่ว่าข้อมูลที่เพิ่มความน่าเชื่อถือจะออกมาในลักษณะใด สิ่งที่เราต้องทำคือการยอมรับ และนำข้อมูลไปพัฒนามากที่สุด การที่ธุรกิจของเราเห็นข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน ก็จะช่วยทำให้เราสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น เพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นมาจากกลุ่มลูกค้าโดยตรง และการใส่ใจในความคิดเห็นเพียงเล็กน้อยของลูกค้าก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อที่มา : thumbsup