เทียบกันให้เห็นชัด ๆ เว็บไซต์ CUSTOM MADE กับ เว็บไซต์สำเร็จรูป

เทียบกันให้เห็นชัด ๆ เว็บไซต์ Custom made กับ เว็บไซต์สำเร็จรูป
    การออกแบบเว็บไซต์มีให้เลือกหลายทาง ขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจจะต้องการใช้แบบไหน ซึ่งก็มีเว็บไซต์สำเร็จรูปกำหนดขึ้นมาให้เพื่อลดต้นทุนในการจ้างนักโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบ แต่จะมีข้อแตกต่างอะไรบ้างลองไปดูกัน ว่าควรเลือกทางไหนให้กับเว็บไซต์ของตนเอง
Custom Made
1.สามารถออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจนั้น ๆ มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่น 
2.มีทีมงานโปรแกรมเมอร์ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ให้ตลอดเวลา สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำเว็บไซต์ได้
3.เว็บไซต์สามารถถูกค้นหาจากการ Search ผ่าน google Yahoo Bing โดยมีทีมงานออกแบบเว็บไซต์ ลงข้อมูลให้ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงหลักการที่จะขายสินค้านั้นได้ โดยการใช้ Keyword เพื่อจัดทำ SEO ให้
4.สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องทำตามกรอบ สามารถยืดหยุ่นได้
5.การออกแบบได้มาตรฐานสากล ป้องกันการแฮกข้อมูล และรองรับระบบ SEO 

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป
1.รูปแบบเว็บไซต์ที่ออกแบบซ้ำกันได้กับเว็บอื่นเพราะต้องทำตามเว็บที่ถูกจัดมาให้  ไม่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว
2.ต้องนั่งลงข้อมูลเอง ศึกษาการทำเว็บไซต์เองทั้งหมด หากมีความรู้ด้านเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ถ้าไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์ จะทำให้เสียเวลาในการนั่งทำ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำเว็บได้ เพราะว่าต้องศึกษารายละเอียดเสียใหม่
3.การปรับแต่งเว็บไซต์ต้องทำตามกรอบที่ถูกกำหนดมา ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ มีข้อจำกัดหลายอย่าง
4.เว็บไซต์สำเร็จรูปมักจะมีการทำซ้ำกัน จึงทำให้ไม่เป็นมาตรฐาน เว็บไซต์ไม่สามารถถูกพัฒนาได้เกินกว่าที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้น
5.เสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลได้ง่าย การรองรับ SEO ยังต่ำกว่าเว็บไซต์แบบ Custom Made

แหล่งที่มา www.ditc.co.th/th/news/7ข้อแตกต่างระหว่างเว็บไซต์custommadevsเว็บไซต์สำเร็จรูป