14 มิถุนายน 2567 pvbenz
CTEM ป้องกันเว็บไซต์จากแฮกเกอร์

CTEM ย่อมาจาก Continuous Threat Exposure Management คือ ทักษะด้านนวัตกรรม ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อองค์กรในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ การจัดการความเสี่ยงต่อภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเชิงรุกที่องค์กรใช้เพื่อลดโอกาสถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยเน้นการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ของระบบอย่างต่อเนื่อง องค์กรมักจะใช้ CTEM ในการตรวจจับบล็อกการโจมตีทางไซเบอร์แบบ เรียลไทม์ ป้องกันสแกมเมอร์ หรือแฮกเกอร์ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน


CTEM ช่วยอะไรบ้าง 

-ค้นหาจุดอ่อนของระบบ
-ประเมินความเสี่ยง
-ป้องกันการโจมตี
-ติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่

หลักการสำคัญของ CTEM  คือ

-การมองการณ์ไกล CTEM มุ่งเน้นไปที่การระบุและประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 
-การป้องกันแบบเชิงรุก ช่วยให้ organizations สามารถดำเนินการเพื่อป้องกันภัยคุกคามก่อนที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่รอรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว
-การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบระบบและประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ

องค์ประกอบสำคัญของ CTEM

-การรวบรวมข้อมูล องค์กรจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เครือข่าย และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
-การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาจะถูกวิเคราะห์เพื่อระบุภัยคุกคามและประเมินความเสี่ยง
-การตอบสนอง องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
-การวัดผล องค์กรจำเป็นต้องวัดผลประสิทธิภาพของ CTEM และปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ประโยชน์ของ CTEM

-ลดความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์  ช่วยให้ organizations สามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ของระบบก่อนที่จะถูกโจมตี
-ปกป้องข้อมูลและทรัพย์สิน ช่วยให้ organizations สามารถปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
-ลดต้นทุน ช่วยให้ organizations ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์
-เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยให้ organizations ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องหยุดชะงักจากการโจมตีทางไซเบอร์

สรุป 

CTEM เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กรในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยโดยรวมกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด องค์กรที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางมักเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน และยังมีประโยชน์สำหรับองค์กรขนาดเล็กด้วย 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ---

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม