เพิ่มเทคนิค CONTENT สร้างสรรค์ให้ดึงดูดและน่าสนใจ


เราสามารถเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคแห่งการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียได้อย่างเต็มตัว รวมไปถึงการทำธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจประเภทใดก็ได้ให้ความสำคัญกับโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ โปรโมชั่น การแนะนำสินค้า หรืออื่นๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเรียง สร้างสรรค์เนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และเราก็อาจจะต้องมีการทำ Content ที่มีเนื้อหาน่าสนใจเพื่อเป็นการดึงดูด กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าให้มาสนใจธุรกิจของเรามากขึ้น แต่เมื่อการทำ Content นั้นถูกให้ความสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงเกิดเป็นประเภท Content ที่ซ้ำกันมากขึ้นเรื่อยๆ และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ Content ที่มีคุณภาพของเรานั้นเกิดความดึงดูดดและน่าสนใจ อาจจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการนำเสนอใหม่ๆ ด้วยรูปแบบต่อไปนี้

Infographic
Content ในรูปแบบภาพ Infographic ซึ่งมาจากคำว่า Info (ข้อมูล) + Graphic (รูปภาพ) มีลักษณะสื่อสารด้วยภาพและข้อความเพียงสั้นๆ ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจ และมีความน่าสนใจมากกว่าลักษณะเนื้อหาที่มีเพียงแค่ตัวอักษรอย่างเดียว นั่นเป็นเพระาว่าการใช้ภาพ และสีสันในการสื่อความหมายจึงทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจต่อผู้รับสาร อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในเวลาอันน้อยนิด โดย Inforgraphic นี้มักจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติ ข้อมูลการวิจัย ผลสำรวจ เป็นต้น

Video
Content ในรูปแบบวิดีโอ ที่คาดว่าน่าจะมีคนให้ความสนใจที่มากขึ้นในอนาตคต และยังเป็นเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้สูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาที่มีการนำเสนอได้ง่าย อีกทั้งยังมีความเพลิดเพลินที่แฝงอยู่ภายใน ประกอบกับหลายคนได้หันมาทำ Content เกี่ยวกับวิดีโอมากขึ้น หลายธุรกิจก็ให้ความสำคัญมากขึ้น โดยการทำเนื้อหาที่สอดคล้องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของตัวเอง จากนั้นอย่าลืมนำไปเผยแพร่ตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลอื่นได้พบเห็นมากขึ้น และเพิ่มโอกสในการซื้อของสินค้าในธุรกิจของเรา

How to
Content อีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าที่มีการใช้งาน เพราะจะทำให้กลุ่มลูกค้านั้นตัดสินใจได้จากการดู How to ต่างๆ ด้วย ประกอบกับคนไทยที่ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง การทำ How to ในรูปแบบต่างๆ ก็จะช่วยให้มีความน่าสนใจใน Content มากขึ้นทั้งนี้อาจมีรูปภาพประกอบเพื่อทำความเข้าใจ หรือการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอให้เกิดความดึงดูดจากผู้บริดภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เปิดผ่านไปมา

Interview (บทสัมภาษณ์)
บทสัมภาษณ์ที่เรานำมาเผยแพร่ อาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิต แง่คิดต่างๆ โดยไมจำเป็นว่าจะต้องเป็นคนดังหรือไม่ แต่การนำสิ่งที่ดีมาเผยแพร่ประกอบกับการนำเสนอด้วยรูปแบบ Content ที่ดี จะช่วยให้เกิดเป็นความน่าสนใจ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับสินค้าหรือธุรกิจของเราด้วย และบทสัมภาษณ์ที่ดีนั้นอาจต้องมีการเตรียมประเด็นและรูปแบบคำถามเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปตามจุดประสงค์หรือหัวข้อที่ตั้งไว้ 

Content แต่ละประเภทก็อาจมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่แตกต่างกันไป เราควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และการนำเนื้อหามานำเสนอก็ต้องเป็นกลุ่มคำหรือข้อความที่ไม่ยืดเยื้อ หรือใช้คำสุรุ่ยสุร่ายจนเกิดความไม่น่าสนใจมากเกินไป เพราะอย่าลืมผู้เสพสื่อในปัจจุบันนี้จะมองสิ่งแรกเพียงแว๊บเดียวเท่านั้นก่อนที่จะทำการเข้าไปอ่านเนื้อหาภายใน ดังนั้นเราต้องมีจุดเด่นหรือความน่าสนใจเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือข้อความที่น่าสนใจ เพื่อให้หยุดผู้ที่สนใจใน Content นั้นๆ ของเรา และอ่านมันจนจบที่มา : digitalmarketingwow