4 แกนหลักในการทำ MOBILE MARKETING


เมื่อโลกมีความทันสมัย การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ ก็มีมากขึ้น เช่นเดียวกันการใช้สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ในการทำกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตประจำวันก็ได้มีมากขึ้นและกระจายไปทั่วทั้งสังคมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทำธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการให้มีเรื่องเกี่ยวกับ Mobile Marketing เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีแกนหลักสำคัญ ที่เหล่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องนำไปศึกษาและปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำธุรกิจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีในอนาคต

แกนที่ 1 : พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
จากการสำรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ Position2.com พบว่าปัจจุบันนี้เหล่าผู้บริโภคยุคใหม่ได้มีการหันมาใช้สมาร์ทโฟนในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชีวิตประจำวันมากขึ้น และส่วนใหญ่กิจกรรมของผู้ใช้งานเหล่านี้ที่โดดเด่นคือ การค้นหาข้อมูลและโซเชียลมีเดีย และผลการสำรวจพบว่า 53% ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้เสิร์ชหาข้อมูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และกว่า 95% ของผู้ใช้งานมือถือทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลแบบ Local Search และในส่วนของการใช้งาน Social Media พบว่ามีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Facebook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ มากถึง 30% ของผู้ใช้งานทั้งหมด เช่นกันกับ Twitter ที่มีการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คิดเป็น 50% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

แกนที่ 2 : อิทธิพลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
การเสิร์ชหรือค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ นั้นกลายเป็นความนิยมอย่างหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้ และผลจากการเสิร์ชข้อมูลเหล่านี้ก็พบว่าเป็นส่วนสำคัญและมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และผลสำรวจพบว่าการเสิร์ชข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และจบที่การซื้อสินค้าหรือการเข้าไปที่ร้าน มีมากถึง 90% จากการเสิร์ชหาข้อมูลทั้งหมด และยอดขายสินค้าของร้านค้าปลีกออนไลน์ (2013) ก็มีการซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่า 52%

แกนที่ 3 : พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในร้านค้า
อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถพกติดตัวไปไหนได้ตลอดเวลา อีกทั้งความสะดวก รวมไปถึงความกระทัดรัด ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานพกติดตัวไปได้ทุกที่ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดการใช้งานทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และค้นหาข้อมูลในขณะที่อยู่ในร้านเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และผลสำรวจพบว่าการค้นหาส่วนใหญ่มากกว่า 63% เป็นการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับแบรนด์อื่นๆ 

แกนที่ 4 : ทิศทางการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลก
ปัจจุบันมักจะมีบทความจำนวนมากเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้งานมือถือมาให้ติดตามอยู่เสมอ แต่แท้จริงแล้วกลับมีธุรกิจที่มีเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Mobile Site เพียง 27% เท่านั้น และมีเพียง 25% ที่ธุรกิจมีกลยุทธ์การตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับสิ่งสำคัญที่นักธุรกิจต้องใส่ใจให้มากไม่แพ้วิธีอื่นใดที่จะช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าได้นั่นคือ การออกแบบเว็บไซต์ให้ดี ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ตอบสนองการใช้งานมากที่สุดอีกด้วย อีกทั้งควรที่จะออกแบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างหลากหลายมากขึ้น และหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักการตลาดและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Mobile Marketing ไม่มากก็น้อย

 

 

 

 
ที่มา : thumbsup