10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์


คำว่า ออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น มองไปทางไหนก็เจอแต่ออนไลน์ หลายสิ่งส่งผลกระทบให้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการใช้ชีวิตและวิธีการ ความสะดวกสบายทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีบทบาทเพิ่มขึ้น ใครก็ต่างทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์กันทั้งนั้น โจทย์อาจตกอยู่ที่นักการตลาดที่จะทำให้สินค้าหรือแบรนด์ติดตลาดและประสบความสำเร็จ 

การตลาดออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้น พฤติกรรมของคนไทยใช้การสื่อสารออนไลน์เป็นหลักอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างความต้องการในการซื้อของในปัจจุบันก็ไม่เปิดสมุดหน้าเหลืองกันแล้ว แต่ค้นหาสินค้าผ่านเสิร์ชเอ็นจินอย่างกูเกิ้ลแทน เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาได้อย่างทันใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยตามกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการแข่งขันก็มีเพิ่มมากขึ้นและแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด 

1.ทุกอย่างจะมุ่งเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก 
คนไทยมากกว่า 13 ล้านคน นิยมใช้ Facebook และคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ เช่นกันกับการใช้งานอื่นๆ ที่คนไทยนิยมเช่นกันนั่นก็คือการเปิด Facebook ดูคลิปผ่าน Youtube เหล่านี้ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Social Network อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และก็จะกลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสาร (Infrastructure) ของคนไทย เหมือนกับโทรศัพท์ ทีวี หนังสือพิมพ์ 

2.การปรับแต่งโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งจำเป็น
เมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสื่อสารกัน การปรับแต่งโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการวางแผนให้เกิดการแชร์และกระจายข้อมูลออกไป ให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ปุ่มแชร์ ปุ่ม Likes และการสร้างลิงก์ให้กลับมาหาเราให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นการกระจายข้อมูลออกไปให้กว้างและเกิดประสิทธิภาพเข้าถึงผู้คนมากที่สุด

3.ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์จะมีบทบาทในการสร้างกระแส
เมื่อมีคนสื่อสารกันในโลกออนไลน์มากขึ้น ผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์จะเป็นผู้ที่มีคนติดตามมากๆ  และมีอิทธิพลทางความคิดกับผู้อื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีบทบาทในการสร้างกระแส และสร้างความคล้อยตามต่อผู้อื่นได้ง่าย เพราะการพูดและสื่อสารออกมาของคนที่มีอิทธิพล (Influencer) เหล่านี้ก็จะไปสร้างและโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ที่ติดตามเค้าอยู่นั้นเกิดความคล้อยตามในทิศทางเดียวกัน

4.Location มีบทบาทในการทำการตลาดมากขึ้น
เมื่ออุปกรณ์สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ อาทิ มือถือ แท็ปเล็ต กล้องถ่ายรูป หรือแอปพลิเคชั่นที่สามารถนำตำแหน่งของผู้ใช้งานมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้ ตัวอย่างเช่น Foursquare, Google Map, Facebook Place ทำให้การสื่อสารหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้อาจตรวจสอบจากปริมาณการเช็กอินของลูกค้าผ่านโปรแกรมต่างๆ

5.โลกออนไลน์เชื่อมต่อกับโลกออฟไลน์
ตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหน้าร้าน(โลกออฟไลน์)ได้มากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ส่วนลด ผ่านดีลทางออนไลน์ หรือการรับข้อมูล ณ จุดขาย โดยการส่อง QR Code เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกออนไลน์เพื่อไปกระตุ้นโลกออฟไลน์กำลังจะเติบโตเพิ่มขึ้น และเช่นกันมีบางธุรกิจที่สามารถเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าได้อย่างมหาศาล

6.มีหลากหลายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีมากมายและหลากหลาย มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากอดีตอย่างมาก เช่น มือถือ, ทีวี, รถยนต์ อีกทั้งคนไทยมีการใช้แอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเหล่าลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาดจึงสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นนอกจากหน้าคอมพิวเตอร์ เช่น Line Facebook Instagram

7.เทคโนโลยีฉลาดและมีความอัตโนมัติมากขึ้น
เรากำลังอยู่ในยุคของข้อมูลอย่างแท้จริง การเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งของเรานั้นเกิดเป็นข้อมูลขึ้นตลอดเวลา เช่น ข้อมูลตำแหน่งพิกัดตัวคุณ ข้อมูลสภาพอากาศ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างจะสามารถนำมาเชื่อมโยงและสร้างให้เกิดข้อมูลรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม นักการตลาดเริ่มจะเห็นความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้และนำมาประกอบกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองกับคนในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

8.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าออนไลน์
เพราะข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เราเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือต่างๆ ช่วย เช่น Google Analytics, Truehits.net, ZocialRank.com ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญ

9.การค้าบนโลกออนไลน์จะขายได้อย่างรวดเร็ว
การค้าขายบนโลกออนไลน์นั้นมีมายาวนานแล้ว แต่เพิ่งมานิยมมากขึ้นในปีนี้เพราะเริ่มมีบริษัทให้ความสนใจ และขยายช่องทางการขายออกไปยังยังโลกออนไลน์ เช่น เปิดสาขาออนไลน์ ประกอบกับระบบชำระเงินออนไลน์และระบบขนส่งที่พัฒนาควบคู่ไปกับการซื้อขายทางออนไลน์เช่นกัน ทำให้การขายสินค้าออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์และธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญและขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปทั่วโลก

10.ทุกอย่างจะหลอมรวมเข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีและสื่อถูกพัฒนาและหล่อหลอมรวมตัวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำการตลาดยุคใหม่ บางคนอาจจะเรียกวิธีนี้ว่า IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นการใช้สื่อดั่งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่จะเข้าถึงลุกค้าได้ในทุกๆ สื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่ เช่น กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ แอปพลิเคชั่น ซึ่งเหล่านี้เป็นการทำการตลาดโดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ


ที่มา : bangkokbiznews