05 สิงหาคม 2563 Social Media
สถิติการใช้ "โซเชียล มีเดีย" ของคนไทย ครึ่งปี63

อัพเดทภาพรวมการใช้โซเชียล มีเดีย ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2563 พบมีการใช้สูงขึ้นทั้งจากผู้ใช้และแบรนด์ต่าง ๆ 

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ในไทย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่ทำให้ยอดการใช้งาน ‘โซเชียลมีเดีย’ พุ่งสูงขึ้น จนกลายเป็นช่องทางที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน และแบรนด์ต่าง ๆ ต่างให้ความสำคัญมากขึ้น

ทาง WISESIGHT ได้ทำการรวบรวมสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้โซเชียล มีเดีย ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ใน เมื่อ 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube พบว่า มีจำนวนโพสต์จากแบรนด์รวมกันทั้งสิ้น 1,064,226 โพสต์ และแต่ละช่องทางเกิดการมีส่วนร่วมอย่างมหาศาล

 

  • Facebook : 554M Engagements
  • Twitter  : 30M Engagements
  • Instagram : 35M Engagements
  • YouTube : 5.1B Views

 

เมื่อโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มที่สร้างการมีส่วนร่วมสูงอย่าง Facebook และ YouTube พบว่า ทั้ง Facebook และ YouTube เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดดในช่วงเมษายนและพฤษภาคม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ช่วงเวลากักตัวหรือ COVID-19 ที่ผ่านมาผู้บริโภคหันมาเสพเนื้อหาบนออนไลน์มากขึ้น และโซเชียลมีเดียก็มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท

 

 


ที่มา : marketingoops