ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเข้าชมเว็บไซต์

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเข้าชมเว็บไซต์

1.ข้อมูล
เพราะผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการตามเว็บไซต์ที่เข้าชม ดังนั้นในส่วนของข้อมูลจึงสำคัญมาก
หากไม่ตอบโจทย์ความต้องการก็มีผลทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ได้ทันที

2.สังคมออนไลน์
การมี Community ในเว็บไซต์ จะช่วยให้กลุ่มผู้เข้าชมมีความสัมพันธ์ต่อกันและเกิดเป็นการเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3.การซื้อขายผ่านเว็บไซต์
การค้าขายผ่านเว็บไซต์นี้ อาจเป็นชิ้นส่วน (Module) ชิ้นหนึ่งที่สามารถนำไปเพิ่มหรือเสริม 
เพื่อทำให้เว็บไซต์คุณมีบริการและข้อมูลที่หลากหลาย เป็นทั้งช่องทางสร้างรายได้ และทั้งช่องทางที่ทำให้เว็บน่าสนใจมากขึ้น

4.ช่องทางการสื่อสาร
สังคมปัจจุบันไม่ได้มีการสื่อสารแค่ในคอมพิวเตอร์แล้ว ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ก็สามารถอำนวยความสะดวกได้เช่นกันโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน

5.การปรับแต่งเว็บไซต์
ปรับแต่งให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า อีกทั้งต้องสอดคล้องกับสินค้าบริการของเราด้วย ความสวยงามมีส่วนทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจ

6.ความสะดวกสบาย 
จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าได้อย่างสะดวกสบาย และครอบคลุมถึงทุกข้อมูล

 

 

ที่มา : makewebeasy