นักออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ที่ดี

นักออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ที่ดี
ขึ้นชื่อว่านักออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ สิ่งแรกที่คนทั่วไปมองภาพลักษณ์ในอาชีพนี้ คือ ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  การทำงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านรูปภาพให้มีความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายได้ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบต้องอธิบายถึงหลักการที่เป็นไปตามสากลได้ เช่น การใช้สี การใช้ภาพ เป็นต้น แต่ก็พบปัญหาหลายต่อหลายครั้งที่นักกราฟฟิกดีไซน์ ถูกบรีฟงานจากลูกค้า มีการแก้ไขงานอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ยืดระยะเวลาทำงานออกไป ทั้งที่ยมีงานชิ้นอื่นจ่อคิวอยู่ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้นนักกราฟฟิกดีไซน์หัวเสียอยู่เช่นกัน  ซึ่งงานที่ออกแบบนั้นถูกตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง เพียงแต่ไม่ถูกใจลูกค้าเท่านั้นเอง 

เทคนิคง่าย ๆ การรับมือกับงานที่เร่งรัด
1. งานกราฟฟิกไม่จำเป็นต้องวาดเอง

การออกแบบกราฟฟิกในแต่ละครั้ง นักออกแบบไม่จำเป็นต้องวาดเองเสมอไป หากงานชิ้นนั้นเป็นที่ต้องการในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถนำรูปกราฟฟิกจากอินเตอร์เน็ตมาใช้งานก็ได้ แต่รูปนั้นต้องถูกลิขสิทธิ์ เช่น Creative Market, Graphic River หรือกราฟฟิกที่เจ้าของแจกฟรี  วิธีลัดเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น

2.ทำงานเสร็จทันเวลา
การทำงานให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด นอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาฝีมือของตนเองแล้ว ยังทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และไว้ใจให้เราทำงานอยู่เสมอ

3.ความแปลกใหม่ ไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป
การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ จำเป็นต้องทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ทำ เป็นการดึงดูดความสนใจร่วมอีกทาง แต่หากนำมาใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ถือว่างานกราฟฟิกดีไซน์จะออกมาดี เพราะสิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือความเหมาะสมต่างหาก ที่จะส่งเสริมให้ชิ้นงานของลูกค้ามีคุณภาพ

4.อย่าหยุดเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องทำ เพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ให้เราทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝึกทำงานให้เกิดความคล่องแคล่ว จะทำให้ลดเวลาการทำงาน และเป็นการเปิดโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้น

5.ชิ้นงานที่ทำต้องดีตั้งแต่แรก
การทำชิ้นต่าง ๆ หากไม่อยากเสียเวลาต้องมานั่งปรับเปลี่ยนแก้ไข นักออกแบบควรวางแผนและทำการตกลงกับลูกค้าให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด ต้องมานั่งแก้ไขหลาย ๆ รอบ ต้องทำให้เสียเวลา