17 พฤศจิกายน 2559 Responsive Design Responsive
ทำไมต้อง RESPONSIVE DESIGN ?

ทำไมต้อง Responsive Design ?
ปัจจุบันการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ชนิดอื่นที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ได้เช่นเดียวกัน เช่น Smartphone, laptop,tablet ในยุคที่เทคโนโลยีมีการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว พร้อมการแข่งขันที่สูง ทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นมีแนวโน้มที่สูงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการรองรับกับ “พฤติกรรม” ของผู้บริโภคที่ “เปลี่ยนไป” ตาม Multi-Screen Trend ทางฝ่ายพัฒนาระบบของ ReadyPlanet  จึงได้พัฒนา ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaEasy ให้เป็น “Web Responsive” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ทำไมต้อง Responsive Design?
1.รองรับการเติบโตของอุปกรณ์ Smartphone 
2.สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน Mobile ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
3.การเป็น Responsive Design จะส่งผลดีในการติดอันดับผลการค้นหาบนหน้า Google
4.การแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอจะรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้คนอยู่ในเว็บไซต์นานขึ้น
5.รองรับกับอุปกรณ์หน้าจอที่มีขนาดต่างกันในอนาคตทุกหน้าจอ

แหล่งที่มา : http://manual-velaeasy-th.readyplanet.com/Function-Update/responsive-web-design.html