06 กันยายน 2559
การเขียนโปรแกรมแบบ OBJECT ORIENTED PROGRAMMING หรือ OOP มีข้อดีอย่างไร?

Object Oriented Programming (OOP) 

    คือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า วิเคราะห์, มอง และเขียนโปรแกรมทุกอย่างตามวัตถุ เพราะความเป็นจริงแล้ว ทุก ๆ อย่างบนโลกล้วนเป็นวัตถุหมด เช่น คอมพิวเตอร์, ทีวี, หนังสือ เป็นต้น 
 
ข้อดีของ OOP
1. Reuse หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ คือเขียนโปรแกรมครั้งเดียว และนำกลับมาใช้ในหลาย ๆ ส่วนที่มีการทำงานเหมือนกัน
2. Information Hidden การซ้อนข้อมูล โดยจะทำให้ข้อมูลมีกลไกในการเข้าถึง และการมองเห็นได้ในหลาย ๆ รูปแบบ
3. Polymorphism หรือการมีได้หลายรูปแบบ กล่าวให้ง่าย ๆ เลยก็คือวัตถุชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันสามารถมีการเรียกใช้คำสั่งที่เหมือนกัน แต่การทำงานของคำสั่งแตกต่างกันได้ตามคุณสมบัติของวัตถุชิ้นนั้น ๆ ควรจะมี เช่น "นก กับ เครื่องบิน สามารถบิน ได้เหมือนกัน" แต่ "บินทั้ง 2 ไม่เหมือนกัน" 
4. Inheritance หรือ Extends คือการสืบทอดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น พ่อ แม่ ถ่ายทอดพันธุกรรมบางอย่างสู่ลูก เป็นต้น
 
ข้อเสียของ OOP คือซับซ้อนกว่าแบบ เชิงโครงสร้าง ครับ
 
ความเป็นจริงข้อดี และข้อเสียมีเยอะกว่านี้มาก และบทความนี้เป็นเพียงจุดเล็กน้อยเท่านั้น

 

 

แหล่งที่มา : http://www.amplysoft.com