30 ตุลาคม 2561 สังคมไร้เงินสด
ข้อดีและข้อเสียของสังคมไร้เงินสด


สังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามา พฤติกรรมหลายอย่างที่ทันสมัยนี้ได้ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมได้เปลี่ยนไป อาจมีขรุขระบ้างในช่วงแรกซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ แต่เมื่อมีการปรับตัวและปรับการใช้ชีวิตให้เข้ากับสิ่งใหม่ที่เข้ามา ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยและพร้อมตั้งรับกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม

เช่นเดียวกันในขณะนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตรวมไปถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ทางธนาคารก็ได้สร้างความน่าไว้ใจจากการมีระบบที่ป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ผู้ใช้งานจึงได้เริ่มมีความสนใจและอยากทดลองสิ่งเหล่านี้ ประกอบกับความสะดวกสบายต่างๆ ที่คนยุคใหม่ใช้เป็นตัวหลักในการทำหลากหลายกิจกรรม ส่งผลให้สังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องรู้จักถึงข้อดีและข้อเสียของการเป็นสังคมไร้เงินสด เพื่อให้เราสามารถระมัดระวังและมีการใช้งานอย่างสบายกาย สบายใจ รอบคอบ ไม่เสียทรัพย์ และเสียใจ

ข้อดีของการเป็นสังคมไร้เงินสด
• อาชญากรรมอาจลดลงได้ เพราะเนื่องจากว่าการพกเงินสดไปไหนมาไหน ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงชีวิตในระดับหนึ่ง 
• ลดธุรกิจผิดกฎหมายได้ เนื่องจากว่ามีการบันทึกประวัติทางการเงินทุกขั้นตอน
• ตรวจสอบเส้นทางการเงินง่ายขึ้น เป็นการเปิดเผยประวัติรายรับรายจ่ายต่างๆ และหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ยากขึ้นอีกด้วย 
• ลดการฟอกเงินเนื่องจากต้องทราบแหล่งที่มาของเงิน
• ลดต้นทุนในการผลิตธนบัตรหรือเงินเหรียญ
• สะดวกสบายสำหรับผู้ทำธุรกิจที่ไม่ต้องนำเงินสดเข้าฝากธนาคาร 
• การแลกเงินสดเมื่อไปต่างประเทศ ก็ง่ายขึ้นเนื่องจากมีระบบจัดการอัตโนมัติ
• มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะเมื่อระบบดิจิทัลเข้าถึงง่าย การยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชี(ตัวจริง)ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถยืนยันได้ทั้ง ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสประจำตัวต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการปลอมแปลง
• มีความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ต้องพกเงินสด และใช้จ่ายได้สบายเพียงไม่กี่คลิก รวมไปถึงการยืมและกู้เงินนั้นง่ายดายมากขึ้น

ข้อเสียของการเป็นสังคมไร้เงินสด 
• สูญเสียความเป็นส่วนตัวไป เพราะว่าการใช้จ่ายทางออนไลน์นั้นจะต้องมีองค์กรจัดการข้อมูลให้กับเรา ทำให้ข้อมูลทางการเงินนั้นแสดงขึ้นมาทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถปกปิดหรือแอบซ่อนใดๆ
• แฮกเกอร์ กลุ่มมิจฉาชีพที่มาพร้อมความทันสมัย เมื่อมีสังคมไร้เงินสดและมีการทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น การเป็นกลุ่มเป้าหมายให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาโจรกรรมก็ง่ายขึ้นเช่นกัน
• ปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นได้มากมายเนื่องจากเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี การขัดข้อง หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างปัญหาได้อย่างมาก เช่น ไม่สามารถชำระเงินในเวลาที่กำหนดได้ เป็นต้น
• ความไม่เสมอภาค เนื่องจากว่ากลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ รวมไปถึงบริการต่างๆ ที่อำนวยต่อกลุ่มสังคมไร้เงินสดได้
• อาจมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม เพราะตัวเลือกในการชำระเงินที่น้อยลงอาจส่งผลให้เกิดการเก็บค่าธรรมเนียมได้
• ค่าใช้จ่ายที่บานปลาย เพราะความสะดวกสบายที่เราคลิกเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างสบาย ดังนั้นหากลืมตัวช้อปสินค้าหรือบริการต่างๆ มากเกินไปก็อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็นได้

เมื่อสังคมเปลี่ยนไปตามความทันสมัยต่างๆ เราจึงจำเป็นต้อง ปรับตัวเองให้รู้เท่าทันและไม่คล้อยตามบางอย่างมากจนเกินไป นำเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นไม่ใช่การนำมาทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิต จากข้อดีและข้อเสียข้างต้นจะช่วยให้เรารู้จักการใช้ชีวิตในสังคมไร้เงินสดอย่างมีความสุข และที่สำคัญต้องมีสติในการใช้จ่ายและการใช้ชีวิตอยู่เสมอด้วย!

ที่มา : news.siamphone