10 มีนาคม 2560 พร้อมเพย์ Promptpay
พัฒนาไกล พร้อมเพย์(PROMPTPAY) สู่ยุคดิจิทัล โอนง่าย จ่ายไว ซื้อขายสะดวก

      ปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไปแล้ว เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีที่สนองความต้องการของมนุษย์เราอย่างไม่ขาดสาย บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) การโอนเงินรูปแบบใหม่ ที่ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพทพ์มือถือ โอนเงินผ่าน  Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM สามารถตอบโจทย์มนุษย์ในยุคดิจิทัลแบบนี้ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นการลดอัตราการชำระเงินสด  รัฐบาลไทยสามารถเก็บภาษีของประชาชนได้มากขึ้น และลดภาระของคนที่จ่ายภาษี

รู้จักกับพร้อมเพย์
พร้อมเพย์ (Promptpay) คือการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ใช้เลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพทพ์มือถือ  โดย ผ่าน  Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM ได้ถึง 4 บัญชี
คุณสมบัติที่มีสิทธิ์ใช้พร้อมเพย์
1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 3 หมายเลข 
- เลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถนำมาใช้ได้เพียง 1 บัญชี
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน+หมายเลขโทรศัพท์ได้ 1 บัญชี
- หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข ต่อ 1 บัญชี
- 1 บัญชี สามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ ได้ถึง 3 หมายเลข
ไม่สามารถนำเลขบัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือไปใช้ซ้ำได้
3.สมัครใจในการสมัครพร้อมเพย์ 

4.หากมีเงินฝากหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องสมัครบริการพร้อมเพย์ทุกบัญชีก็ได้ 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับเมื่อสมัครพร้อมเพย์
มูลค่าการรโอน / รายการ ค่าธรรมเนียม / รายการไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี
มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท
มากกว่า 100,000 – วงเงินสูงสุดที่กำหนด * ไม่เกิน 10 บาท
* วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

ความปลอดภัยเมื่อใช้พร้อมเพย์
1.ระบบมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
2.มีระบบติดตามและป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
3.ผู้ใช้บริการทุกธนาคาร จะต้องมีการใส่เลขรหัสหรือ Password และมีการยืนยันรายการก่อนการโอนทุกครั้ง
4.ผู้โอนเงิน ถึงแม้ว่าไม่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ ก็สามารถโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ได้แต่ผู้รับโอนต้องลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว
5.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

    นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของรัฐบาลไทยที่พยายามจะลดการใช้จ่ายเงินสด เปลี่ยนมาใช้เงินผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่คนไทยจะต้องรับทราบถึงข้อมูล ยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปผู้คนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รวมไปถึงการเรียนรู้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนให้มากยิ่งขึ้น เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสมาร์ทโฟนเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ดำเนินชีวิตในปัจจุบัน