04 กรกฎาคม 2567 pvbenz
CREDIT TERM กับ ธุรกิจ

Credit Term หรือ เครดิตเทอม หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสิทธิ์ชำระเงินให้กับผู้ขาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักใช้กับธุรกิจที่เป็นเทรนด์การตลาดออนไลน์ ฯลฯ

บทบาทสำคัญของ Credit Term ต่อธุรกิจ

-เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายและรายได้
-เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ลูกค้ามีเวลาในการเตรียมเงินทุน ธุรกิจมีกระแสเงินสดหมุนเวียน รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แสดงถึงความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจ ลูกค้ารู้สึกประทับใจ รักษาฐานลูกค้าเก่า

ประเภทของ Credit Term

-Net 30 ชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
-Net 60 ชำระเงินภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
-2/10 Net 30 ลดราคา 2% ชำระเงินภายใน 10 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ชำระเต็มจำนวนภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
-COD (Cash on Delivery) ชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการ

ข้อควรพิจารณาในการกำหนด Credit Term

-ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจประเภทใดเหมาะกับ Credit Term แบบไหน
-สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ ธุรกิจมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับ Credit Term หรือไม่
-ความสัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
-สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างไร

ผลกระทบของ Credit Term ที่ยาวนานเกินไป

-ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนช้า สูญเสียโอกาสในการลงทุน
-เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียหนี้สูญ ลูกค้าอาจผิดนัดชำระหนี้ ธุรกิจสูญเสียเงิน
-กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน ธุรกิจอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ดำเนินธุรกิจต่อไม่ได้

แนวทางป้องกันความเสี่ยงจาก Credit Term

-คัดกรองลูกค้าอย่างละเอียด ประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้า ตรวจสอบประวัติการชำระหนี้
-กำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม พิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
-ติดตามและทวงถามหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ แจ้งเตือนลูกค้าก่อนครบกำหนดชำระหนี้ ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อจำเป็น
-ทำประกันการค้า ป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียหนี้สูญ

สรุป

Credit Term เปรียบเสมือนดาบสองคม ใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ ใช้ผิดก็อาจสร้างปัญหา ธุรกิจจึงควรศึกษา วิเคราะห์ และกำหนด Credit Term อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วย 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม