06 กันยายน 2559
BROKEN LINKS CHECKER คืออะไร?

Broken Links Checker คืออะไร?

   หลายคน ถามกันเข้ามาว่า Broken Links Checker คืออะไร นอกจากการที่เราจะสร้างเว็บไซต์แล้วนั้น เราต้องคอยดูแลเว็บไซต์ของเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง Broken Links Checker ก็เป็นอีกหนึ่งปลั๊กอินที่เราต้องคอยดูแลเหมือนลูกในไส้ โดยในการดูแลนี้ ระบบจะทำงานอัตโนมัติในการตรวจหาลิงค์ภายในและลิงค์ออกไปยังเว็บอื่นๆ 
    ความหมายของ Broken Links Checker คือปลั๊กอินที่ใช้ในการดูแลเว็บไซต์ด้วยการตรวจเช็คหาลิงค์เสียต่างๆ 

ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ดังนี้
- แสดงลิงค์ทั้งหมด
- แสดง Broken Links
- แสดงที่อยู่ของลิงค์
- แจ้งเตือน

    ดังนั้น หากมีลิงค์เสีย ให้สังเกตุได้จากปลั๊กอิน ที่จะคอยแจ้งเตือนที่แถบเมนูของเว็บไซต์ แล้วรีบแก้ไขเว็บไซต์ให้มีคุณภาพอยู่สม่ำเสมอ 


ภาพจาก : wp-wartung.net