ข้อดีและข้อเสียของ E-COMMERCE


            การเติบโตของเทคโนโลยีก้าวหน้าไปตามยุคสมัย สังคมจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ และมีผลต่อหลากหลายด้านทางสังคมโดยเฉพาะด้านธุรกิจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ในส่วนของการนำเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นั้น เป็นการเพิ่มยอดขาย และอัตราการซื้อที่เพิ่มขึ้น เพราะนอกจากความทันสมัยนี้ที่ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังสามารถรองรับลูกค้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้น E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจออนไลน์

            เมื่อ E-Commerce กลายเป็นหนึ่งในความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์แล้ว แต่การที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนอาจจำเป็นต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของ E-Commerce ด้วย เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าไปได้อย่างมากที่สุด

 

ข้อดีของ E-Commerce


1.ลดค่าใช้จ่าย
การทำเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ อีกทั้งบางเว็บไซต์มีระบบร้านค้าออนไลน์ให้ใช้บริการฟรี ทำให้เราสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงาน หรือการสต็อกสินค้า และที่สำคัญ หากเว็บไวต์เราดูดี ก็ยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซต์และเพิ่มความต้องการในการซื้อสินค้าอีกด้วย

2.บริการลูกค้า 24 ชม.
ธุรกิจออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีคนนั่งเฝ้าตลอดเหมือนการมีหน้าร้าน เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้า เราสามารถตั้งแค่ให้แจ้งเตือนในเวลาขณะนั้นๆ ได้ ทำให้เราสามารถบริการลูกค้า พูดคุยและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อยู่เสมอ

3.ระบบชำระสินค้า
ระบบชำระสินค้าเป็นบริการผ่านบัตรเครดิตจึงเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันทีและเป็นความสะดวกสบายที่มีต่อลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง

4.จัดการข้อมูลสินค้า
สินค้าภายในร้านค้าสามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ หรือการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของสินค้าได้อย่างทันที และเราสามารถทำได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอรืเน็ตเข้าถึง

5.ร้านค้าออนไลน์
จุดสนใจเด่นๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจร้านค้าออนไลน์คือ สินค้าที่มีความหลากหลาย ความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบความสวยงามของแบรนด์ สินค้า และเว็บไซต์ และความสะดวกอื่นๆ เช่นการสื่อสารกับลูกค้า การจัดทำเว็บไซต์ให้สวยงามดึงดูดเหล่าลูกค้า หรือการนำข้อติชมต่างๆ มาปรับปรุงให้ร้านค้าของเราดีขึ้นด้วย อีกทั้งความแปลกในส่วนของสไตล์สินค้า ชื่อสินค้า ก็ทำให้ลูกค้าจดจำได้ดีและอาจส่งผลให้เป็นการเพิ่มรายได้การซื้อขายจากการบอกผ่านแบบปากต่อปากของลูกค้าอีก เช่นกัน

6.ระบบข้อมูลเว็บไซต์
เราสามารถนำข้อมูลสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือการเลือกซื้อสินค้า การสนใจสินค้าต่างๆ มาวางแผนการตลาดได้ในอนาคต

7.ภาพลักษณ์ของบริษัท
การทำธุรกิจ E-Commerce จะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ ให้ความรู้สึก ใหม่ ทันสมัย ประกอบกับรูปแบบความสวยงามของสินค้าและเว็บไซต์ก็ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูดีและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 


ข้อเสียของ E-Commerce


1.ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
การใส่ข้อมูลบัตรเครดิต อาจไม่ปลอดภัยในภายหน้าได้ เพราะหากเราถูกขโมยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงข้อมูลบัตรเครดิต

2.ธนาคารในประเทศไทยยังไม่รองรับ
ธุรกิจแบบ E-Commerce กำลังมีความพัฒนาและก้าวหน้าขึ้น ธนาคารในประเทศไทยยังไม่มีธนาคารที่จะแบกรับความเสี่ยงสำหรับการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจุบันก็ยังมีการใช้บริการผ่านธนาคารของต่างประเทศอยู่ แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีธนาคารในประเทศไทยให้ความสนใจเช่นเดียวกัน

3.ปัญหาความยากจน
คนในประเทศส่วนหนึ่งมีความยากจน การซื้อขายแบบออนไลน์อาจยังไม่เหมาะสม อีกทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ อาจทำให้ระบบ E-Commerce ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

4.มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ในบางนโยบายของรัฐได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติมาให้เกี่ยวกับ E-Commerce อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองกับผู้ซื้อและผู้ขายด้วย

5.ผู้ซื้อไม่มั่นใจ
สิ่งที่ผู้ซื้อไม่มั่นใจ คือ เรื่องการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางบัตรเครดิต

6.ผู้ขายไม่มั่นใจ
เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ผู้ขายก็กลัว และมีความไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะมีตัวตนอยู่จริง หรือจะมีบุคคลแอบอ้างเพื่อรับสินค้าหรือไม่ มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ ละไม่มั่นใจว่าการทำสัญญาซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce จะมีผลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

7.E-Commerce ขึ้นอยู่กับการจัดการธุรกิจด้วย
การนำระบบ E-Commerce มาใช้งาน อาจเหมาะกับธุรกิจที่มีการจัดการที่ดีด้วย และการนำระบบนี้มาใช้ควรศึกษาให้ดี และไม่ควรทำตามกระแสนิยม เพราะหากไม่สามารถบริการลูกค้าได้ ธุรกิจของเราก็จะเสียประโยชน์ และขาดทุนโดยไม่จำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : nokhookstudio