อินโฟกราฟฟิก ให้ภาพสื่อความหมายแทนการอ่านข้อมูล

อินโฟกราฟฟิก ให้ภาพสื่อความหมายแทนการอ่านข้อมูล
    อินโฟกราฟฟิก คือ การออกแบบข้อมูลที่มีให้ย่อส่วนมาอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ เมื่อผู้อ่านเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้โดยง่ายแทนที่จะอ่านตัวหนังสือเป็นจำนวนมาก และทำให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งอาจะใส่ส่วนข้อของมูลในรูปแบบตัวหนังสือประกอบด้วยแต่ต้องใส่ตัวหนังสือให้ได้น้อยที่สุดแล้วอินโฟกราฟฟิกมีความจำเป็นอย่างไรในส่วนของข้อมูลของเว็บไซต์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ความจำเป็นของอินโฟกราฟฟิกที่อยู่ในเว็บไวต์


1.ผู้อ่านสามารถเข้าใจรูปภาพแทนการอ่านข้อมูลที่ซับซ้อนและเข้าใจได้โดยง่าย
2.ง่ายต่อการทำซ้ำและเผยแพร่ข้อมูล
3.ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพราะการดูรูปภาพจะสบายตากว่าการอ่านตัวหนังสือจำนวนมากอยู่แล้ว
4.อินโฟกราฟฟิก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของเว็บ
5.เมื่อผู้เข้าใช้บริการเข้าใจในอินโฟกราฟฟิกที่เราสร้าง จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นกลับมาใช้เว็บไซต์เราอีก