20 สิงหาคม 2563
ทำความเข้าใจกับ " DIGITAL PLATFORM "

ปัจจุบันหลากหลายธุรกิจต่างพากันเปลี่ยนโครงสร้างหรือรากฐานการให้บริการและการขายสินค้าไปสู่ Digital Platform ปัจุบันนี้เทคโนโลยี  มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งความสนใจและความต้องการของผู้บริโภคก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจของคุณเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย 

" Digital Platform " 

หมายถึงการปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของธุรกิจโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทนั่นเอง โดยจะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital transformation ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของ Platform Market place หรือเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขายผ่านโครงข่ายระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่หลากหลาย

การเตรียมพร้อมอย่างง่ายในการเข้าสู่ธุรกิจ Digital Platform ของผู้ประกอบการหลายๆ คนอาจเริ่มจาก การใช้โครงข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram และ Twitter ที่ถือเป็นเป็นช่องทางที่ง่ายและแพร่หลายที่สุดในการเริ่มย้ายฐานธุรกิจจาก Non-digital มาสู่ Platform Online โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องสร้าง Platform ที่ซับซ้อนขึ้นมาเอง แต่เข้ามาอยู่บน Platform สังคม Online ที่มีฐานผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากแล้ว และยังมีตัวเลือกที่อำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าต่างๆ แทบจะครบครันอยู่แล้วนั่นเอง การปรับฐานธุรกิจโดยการเริ่มนำสินค้าและบริการเข้าสู่งแพลทฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ธุรกรรมซื้อขายก็สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งในฝั่งของผู้ขายเองและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีหลักฐานต่างๆ ในการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยประวัติการซื้อขายที่ถูกบันทึกไว้ ยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด และกลยุทธ์อื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้การวางกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

 

 


ที่มา : moneywecan