09 มิถุนายน 2561 Romanze
PHATHONG.COM

Phathong.com
เว็บไซต์ Phathong.com เป็นเว็บไซต์จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ที่มีครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุง น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง และแมลงชนิดต่างๆ มีการแยกหมวดหมู่ของสินค้าไว้อย่างชัดเจน ภายในเว็บไซต์มีสินค้าแต่ละประเภทพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับยุงและแมลง ให้กับผู้ที่สนใจ

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Phathong.com เป็นการออกแบบที่เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอย่างชัดเจน และเน้นการใช้งานของ User มีการใช้งานได้อย่างง่ายดายและสะดวก สามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย มีการใช้สีหลักคือสีขาวในเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้สึกสะอาด ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือขององค์กร และสีม่วงที่สื่อถึงคอนเสปต์ขององค์กร

 

Color Tone
391754 - 501f78 - c8001d

 

Feature Keyword
เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์กำจัดยุง, กำจัดยุงและแมลง, เครื่องพ่นหมอกควัน  

ผลงานที่เกี่ยวข้อง