01 สิงหาคม 2561 Romanze
JOETAXISERVICE.COM

Joetaxiservice.com
เว็บไซต์ของ Joetaxiservice.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการเช่ารถ มีรถบริการให้เลือกอย่างหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ ตามการใช้งานของลูกค้า พร้อมเส้นทางรองรับที่ให้มากมาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และรูปแบบของเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน รายละเอียดการจองรถจากหน้าเว็บไซต์ที่มีให้เลือกตามความต้องการ และข่าวสารของรถเช่าและบริการอื่นๆ จาก Joe taxi Service ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจมากที่สุด

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Joetaxiservice.com เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก ด้วยข้อมูลที่มีให้เลือกสรรค์และการ Booking เพื่อเช่ารถที่สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการใช้สีขาว-ส้ม เป็นหลักในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงความรวดเร็ว ทันสมัย และเน้นสีขาวที่ทำให้ส่วนของข้อมูลนั้นมีความโดดเด่น น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

Color Tone
e04f3d - 080808

 

Feature Keyword
เว็บไซต์เช่ารถ, เว็บไซต์จองรถ, เช่ารถรับ-ส่งจากสนามบิน, เช่ารถ 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง