06 กันยายน 2559
ข้อดีของการทำโฆษณาผ่าน SOCIAL NETWORK

ข้อดีของการทำโฆษณาผ่าน Social Network

    หากพูดถึงการทำโฆษณาผ่าน Social Network ในปัจจุบัน โดยการผ่านสื่อ จำพวก Facebook, Instagram, Twitter, Line และอื่นๆ แล้วนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาข้อมูลหรือช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้สินค้าขายได้กำไร  และทำให้การขายสินค้านั้นสำเร็จ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงข้อดีจากผลลัพธ์ที่ได้ตามมาด้วย วันนี้เราได้รวบรวมข้อดีในการทำโฆษณาผ่าน Social Network มาให้ทราบกันค่ะ

- สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก และเพิ่มโอกาสทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ราคาไม่แพง ค่าโฆษณาต่ำ หากเมื่อเทียบกับการทำโฆษณาบนทีวี และสามารถวัดผลได้ว่ากระแสการตอบรับเป็นอย่างไร
- ถึงแม้ร้านค้าของผู้ประกอบการจะปิดแล้ว แต่โฆษณาทำงานบนโลกออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะหลับอยู่ และลูกค้ายังสามารถเยี่ยมชมร้านค้าของคุณได้อีกด้วย
- สามารถดึงกลุ่มลูกค้าจากทางไกลได้ ถึงแม้ธุรกิจของคุณจะอยู่ที่เชียงใหม่ แต่คนที่อยู่ภูเก็ตก็สามารถเห็นสินค้าของคุณได้ผ่านโลกออนไลน์
- มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกลับ ทำให้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อสงสัย และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า